Nemecko 27. septembra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/DPA-Arne Dedert)
 
V Nemecku publikovali hĺbkovú analýzu príčin zneužívania v prostredí Katolíckej cirkvi. Výskum bol objednaný samotnými nemeckými biskupmi a kladie dôraz na zneužívanie moci a na klerikalizmus. Kardinál Marx uviedol, že Cirkev neobhajuje seba samu, ale pracuje v prospech všetkých, ide jej o ochranu detí a spravodlivosť pre obete

Na snímke kardinál Reinhard Marx

„Sexuálne zneužitie je zároveň zneužitím moci,” potvrdzuje nezávislá štúdia objednaná Konferenciou biskupov Nemecka od tímu odborníkov z univerzít v Mannheime, Heidelbergu a Giessene. Problematiku sexuálneho zneužívania maloletých v Katolíckej cirkvi v Nemecku skúma v rozmedzí rokov 1946 až 2014. Na výskume, predstavenom v utorok 25. septembra na tlačovej konferencii v rámci stretnutia nemeckých biskupov, ktoré prebieha vo Fulde, sa zúčastnilo 27 diecéz z celej krajiny.
Pri tejto príležitosti vydali vyhlásenia predseda Nemeckej biskupskej konferencie kardinál Reinhard Marx a biskup  Trevíru Mons. Stephan Ackermann, ktorý je pri biskupskej konferencii komisárom pre otázky sexuálneho zneužívania v Cirkvi a pre ochrany detí a maloletých.
Analýza, ktorej vypracovanie trvalo takmer štyri roky, hovorí o 3677 maloletých sexuálne zneužitých v období 68 rokov kňazmi, diakonmi a členmi rehoľných spoločenstiev. 62,8 percent obetí je mužského pohlavia. Tri štvrtiny obetí malo náboženský alebo pastoračný vzťah s obvinenými. Štúdia hovorí o zneužití moci v súvise s klerikalizmom ako „autoritatívnym systémom, v ktorom kňaz môže zaujať autoritatívny postoj dominancie“. Výskum dokumentuje, že zneužití vytýkajú obvineným a inštitucionálnej Cirkvi nedostatok vierohodného priznania si vín a prejavenia ľútosti. Hovorí o veľmi malom počte sankcií cirkevnej povahy proti obvineným a o praxi jednoduchého preloženia osoby na iné miesto s rizikom recidívy.
Výskum potvrdzuje pokroky v práci na prevencii, ktorá môže „slúžiť za príklad ďalším inštitúciám“. Bádatelia chvália nemeckých biskupov za objednanie si takejto štúdie, ktorá „môže slúžiť ako model pre nevyhnutné a doposiaľ zanedbávané bádanie o sexuálnom zneužívaní v ďalších inštitucionálnych kontextoch“. Iniciatívy tohto typu považujú akademickí odborníci „za signál, že Katolícka cirkev sa zaoberá touto témou dôveryhodným a sústavným spôsobom, nie iba v zmysle bezprostrednej reakcie“.
 

Príspevok V Nemecku publikovali analýzu príčin zneužívania v prostredí cirkvi zobrazený najskôr Hlavné správy.