Moskva 2. júna 2018 (HSP/Foto: HSP/Slovenský inštitút)
 
Za účasti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Ruskej federácii Petra Priputena, jeho českého kolegu Vítězslava Pivoňku a veľvyslanca EÚ v Ruskej federácii Markusa Ederera uskutočnila sa vo štvrtok (31. mája 2018) v moskovskom Fonde Gorbačova vedecká konferencia pod názvom „Od Pražskej jari k prestavbe“.

Na snímke účastníci diskusie

Podujatie je súčasťou celého radu akcií, ktoré pri príležitosti 50. výročia tragických udalostí roku 1968 pripravil medzinárodný Fond Gorbačova, Slovenský inštitút v Moskve a České centrum v Moskve. Riaditeľka Fondu Gorbačova Oľga Zdravomyslova tlmočila účastníkom konferencie pozdravy Michaila Gorbačova, ktorý sa nemohol na podujatí zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
Veľvyslanec Peter Priputen poukázal v príhovore na to, že je symbolické, že podujatie sa koná práve v priestoroch Fondu Gorbačova, pretože M. Gorbačov, strojca „prestavby“, neraz hovoril o tom, že bol inšpirovaný „Pražskou jarou“ – pokusom vybudovať „socializmus s ľudskou tvárou“. Podčiarkol, že tieto snahy mali veľký medzinárodný ohlas a podporu – stali sa symbolom zlomu vo vývoji Európy.
Vzápätí ale zdôraznil, že okupácia Československa po tragickej invázii vojsk Varšavskej zmluvy socializmus sovietskeho typu medzinárodne zdiskreditovala. V tejto súvislosti veľvyslanec P. Priputen uviedol, že v ruskej spoločnosti sa objavujú názory, ktoré sa hlásia k dogmatickým tézam o internacionálnej pomoci. „Takéto interpretácie sú stále živé a je potrebné ich vyvracať – nielen verbálne, ale najmä s využitím dobových faktov a svedectiev,“ podčiarkol vo svojom vystúpení veľvyslanec Peter Priputen.
Samotná vedecká konferencia bola rozdelená do troch tematických okruhov. V prvom pod názvom „Pražská jar 1968: reakcia spoločnosti a kultúrne zmeny“ vystúpila za Slovensko Elena Londáková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v druhom „1968 – rozhodujúce osobnosti“ Zuzana Máčeková, starostka Uhrovca, rodiska Alexandra Dubčeka a v tretej nazvanej „Udalosti Pražskej jari a procesy v socialistickom tábore a v komunistickom hnutí“ zastupoval našu krajinu Miroslav Londák z Historického ústavu SAV.


 
Príspevok V Moskve sa diskutovalo o Auguste 68 zobrazený najskôr Hlavné správy.