Bratislava 17. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Počet obvinených v slovenských väzeniach v minulom roku vzrástol, počet právoplatne odsúdených mierne klesol.

Ilustračné foto

“Obvinených k 31. decembru 2017 oproti koncu roka 2016 pribudlo celkom o 78 osôb a to z 1438 na 1516. Pritom ide o najvyšší počet od roku 2009. Oproti tomu počet odsúdených mierne klesol. K 31. decembru 2017 bolo vo výkone trestu celkom 8512 osôb, pričom oproti koncu roka 2016 sa znížil ich počet o 45 osôb. U všetkých kategórií odsúdených, s výnimkou odsúdených zaradených do ústavov so stredným stupňom stráženia, bol zaznamenaný pokles počtu,” uviedol v utorok pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. ZVJS zverejnil pred pár dňami na svojej oficiálnej webovej stránke ročenku za minulý rok.
Vyplýva z nej, že u väznených osôb s cudzou štátnou príslušnosťou bol zaznamenaný mierny nárast počtu. Išlo celkom o 219 osôb, najpočetnejšou skupinou boli občania Českej republiky (51), Poľska (20), Maďarska (18), Ukrajiny (16), Rumunska a Srbska (po 11).
Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu v sledovanom období predstavoval 1616 osôb. Uvádza sa v aktuálnej ročenke ZVJS. Do výkonu trestu bolo prevedených z výkonu väzby 1863 osôb, z občianskeho života nastúpilo samo 1658 osôb a dodaných z občianskeho života bolo celkom 1912 osôb.
“Čo sa týka klasifikácie odsúdených podľa veku, najpočetnejšou skupinou boli odsúdení od 30 do 45 rokov (3874 osôb), čo je oproti predchádzajúcemu roku o 75 osôb menej. V hodnotenom období bol zaznamenaný pokles počtu odsúdených negramotných, s neúplným základným vzdelaním a so základným vzdelaním. U ostatných kategórií odsúdených klasifikovaných podľa vzdelania išlo o nárast. Najpočetnejšími skupinami odsúdených podľa dosiahnutého vzdelania boli osoby so základným vzdelaním – 3267 odsúdených a osoby so stredoškolským vzdelaním bez maturitnej skúšky – 3096 odsúdených,” dodal Baláž.
 
Príspevok V minulom roku počet obvinených stúpol, počet odsúdených mierne klesol zobrazený najskôr Hlavné správy.