V Michalovciach sa uskutočnila odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Košice 16. októbra (HSP/TS KE/Foto:Maroš Dupnák)

Členovia Arcibratstva svätého ruženca slávili svoju odpustovú slávnosť 14. – 15. októbra v bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal modlitbou posvätného rozjímavého ruženca. Nasledovala katechéza, ktorú viedol hlavný zodpovedný za Arcibratstvo otec Tomáš Smoleňák CSsR. Katechéza bola zameraná na vysvetlenie zásad života Arcibratstva a na základy modlitby ruženca. Po liturgickej modlitbe veľkej večierne s lítiou, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu.
V Michalovciach sa uskutočnila odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Vo svojej kázni poukázal na ruženec ako na najvznešenejšiu modlitbu, lebo vychádza z Božieho slova pripomínajúc dôležité momenty dejín spásy. Po svätej liturgii nasledoval akatist k Presvätej Bohorodičke a po ňom panychída za zomrelých členov Arcibratstva.
Nedeľný program odpustovej slávnosti sa začal slávením Utierne a svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jozef Troja CSsR. V kázni predstavil Máriu ako učiteľku pokory a odpúšťania. Nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke a slávnostný posvätný ruženec. Slávnostným kazateľom na nasledujúcej slávnostnej svätej liturgii bol brat Reginald Slavkovský OP, bývalý provinciál dominikánov na Slovensku. V kázni predstavil svätý ruženec ako zjednodušené Božie slovo. Zároveň pripomenul, že tak ako ruženec má svoje bolestné aj radostné tajomstvá, tak aj ľudský život má svoje veselé aj bolestivé situácie. Ako vysvetlil, je to znak, že modlitba posvätného ruženca je veľmi spojená so životom každého človeka.
TS KE informoval otec Jozef Troja CSsR.

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.