Košice 11. decembra 2018 (HSP/TSKE/Foto:Štefan Keruľ-Kmec ml.)
 
Vo farnosti Kuzmice posvätil 9. decembra košický eparcha Milan Chautur CSsR obnovený interiér Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Obnovili Cerkev Zosnutia Presvätej Bohorodičky

V kázni vladyka Milan poukázal na potrebu vďačnosti medzi ľuďmi, ako aj vo vzťahu človeka k Bohu. Vytkol, že v dnešnom svete už slovíčko „ďakujem“ prestáva mať svoju hodnotu ako vyjadrenia vďaky a stáva sa z toho iba istá formalita a poslušnosť. Vyzval predovšetkým rodičov, aby svoje deti viedli k vďačnosti v správnom slova zmysle, a to ako k ľudom, tak k Bohu.
Slávnosti sa zúčastnili ďalší kňazi z okolia, i tí, ktorí pochádzajú z Kuzmíc. Veľkým skrášlením svätej liturgie bol spev Zboru sv. Romana Sladkopevca, seminárného zboru z Prešova.
V chráme boli všetky maľby reštaurované, niektoré domaľované a podlaha bola vynovená. Veriaci z farnosti neprestávajú svoj chrám skrášľovať a už sa pustili do príprav stavby ikonostasu, ktorý v tejto cerkvi ešte chýba.
TSKE informoval Michal Keruľ-Kmec.
 
Príspevok V Kuzmiciach obnovili Cerkev Zosnutia Presvätej Bohorodičky zobrazený najskôr Hlavné správy.