Košice, 23. október 2017 (HSP/TS KE/Foto:Dávid Kováč)

V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa 22. októbra konal Večer milosrdenstva, ktorého účelom bolo ďakovať Bohu za dar života, odprosovať Ho za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie z rán spôsobených potratmi.
Na snímke veriaci, ktorí sa zúčastnili Večera milosrdenstva

Program začal archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, predseda Rady KBS pre rodinu. Vo svojej homílii vyzdvihol fakt, že život je najväčší dar a dnešný človek si nesmie zamieňať prostriedky za cieľ. Ako uviedol, dnešná doba nie je naklonená životu, a preto je povinnosťou veriacich vniesť do sveta svetlo nádeje, ako aj scitlivovať svedomie sveta, aby pochopil veľkej hodnote života a bol zaň Bohu vďačný. Svätú liturgiu spevom doprevádzal košický Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lovášovej.
Po svätej liturgii vystúpila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Priblížila tri piliere, na ktorých stoja Večery milosrdenstva – odpustenie, milosť a milosrdenstvo – ktoré prinášajú človeku nádej. Ako vysvetlila, podnetom pre to, aby sa ona sama začala angažovať vo veci ochrany života, bola jej životná skúsenosť, keď nechcene prišla o svoje ešte nenarodené dieťa.
Po jej príhovore nasledovala modlitba Akatistu za rodiny, ktorú viedol otec Pavol Bardzák, farár farnosti Košice – Staré Mesto. Následne otec Andrej Karcagi, člen Rady pre rodinu Banskobystrickej diecézy, predniesol pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky východnú liturgickú modlitbu za ženu, ktorá potratila dieťatko.
Večer milosrdenstva v Košiciach bol posledným zo série piatich večerov, ktoré sa organizovali v jednotlivých mestách po celom Slovensku. Projekt Večer milosrdenstva organizovali Fórum života a Rada KBS pre rodinu v spolupráci s Lámačskými chválami.

Redakciu informovala Anna Siekelová