Košice 28. marca 2019 (HSP/TSKE/Foto:Katechetický úrad Košickej eparchie)
 
Po triednych a školských kolách Biblickej olympiády a Biblickej súťaže sa 18. – 26. marca uskutočnili protopresbyterátne kolá biblických súťaží v určených mestách Košickej eparchie. Organizáciu týchto kôl mali na starosti kňazi Komisie pre katechizáciu Košickej eparchie v spolupráci s  Katechetickým úradom Košickej eparchie, duchovnými správcami a riaditeľmi škôl

Snímka z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže

Za celú Košickú eparchiu súťažilo 198 žiakov v 2 kategóriách Biblickej olympiády a v 2 kategóriách Biblickej súťaže. Spoločnou témou vybraných  kníh bolo Vernosť Pánovi. Do eparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v 9.–10. apríla na Eparchiálnom úrade v Košiciach, postupujú iba víťazné družstvá z každej kategórie z každého protopresbyterátu.
 
Na prvých miestach sa umiestnili družstvá:
Košice
Biblická súťaž

 1. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
 2. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

Biblická olympiáda

 1. kat. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
 2. kat. Gymnázium Edity Steinovej, Košice

 
Spišská Nová Ves
Biblická súťaž

 1. Farnosť Gelnica
 2. Farnosť Gelnica

 
Sobrance
Biblická súťaž

 1. ZŠ Komenského 12, Sobrance
 2. ZŠ Vyšná Rybnica

Biblická olympiáda

 1. kat. Gymnázium Sobrance

 
Kráľovský Chlmec
Biblická olympiáda

 1. kat. ZŠ s MŠ Borša

 
Michalovce
Biblická súťaž

 1. ZŠ Jovsa
 2. ZŠ s MŠ Vinné

Biblická olympiáda

 1. kat. ZŠ Mierová 1, Strážske

 
Sečovce
Biblická súťaž

 1. CSŠ Kollárová 17, Sečovce
 2. CSŠ Kollárová 17, Sečovce

Biblická olympiáda

 1. kat. CSŠ Kollárová 17, Sečovce

 
Trebišov
Biblická súťaž

 1. ZŠ Komenského Trebišov
 2. Gréckokatolícka farnosť Trebišov

Biblická olympiáda

 1. kat. ZŠ M.R.Štefánika, Trebišov
 2. kat.Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie.
 
Príspevok V Košickej eparchii sa zavŕšila protopresbyterátna úroveň Biblickej olympiády a súťaže zobrazený najskôr Hlavné správy.