Košice 20. apríla 2018 (HSP/TS KE/Foto:Dávid Kováč)
 
Pred 50. rokmi v Košiciach vyšli prenasledovaní gréckokatolícki kňazi z katakomb 
„Chvíľa, keď dostala zmysel celá naša minulosť …“
(Informačný bulletin Akčného  výboru z roku 1968)
V priestoroch Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach sa 18. apríla konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných po 18 rokoch od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi vo  vtedajšom Československu.

V Košiciach sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

Stretnutie pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice. Tak ako v tamten pamätný deň, 10. apríla 1968, aj po 50 rokoch sa stretli biskupi, kňazi a laici v rovnakých priestoroch Veľkej sály ABÚ, aby ďakovali Bohu za veľké veci, ktoré urobil pre  Gréckokatolícku cirkev. Historické stretnutie z roku 1968 bolo významným medzníkom v zápase o obnovu a povolenie verejnej činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, ku ktorému došlo 13. júna 1968.
Slovami básne majstra Mikuláša Kasardu “Zemplínske leto 1968,” všetkých zúčastnených privítal otec Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Stále aktuálne slová  tejto básne vyjadrili úprimnú „odomknutú radosť“ básnikovho srdca a všetkých gréckokatolíkov, ktorí sa mohli v roku 1968 konečne verejne hlásiť k svojej cirkvi a vyznávať tak svoju vieru.
V úvode zaznel liturgický hymnus „Vošel jesi archijereju,” ktorým pred 50 rokmi s dojatím privítali všetci zhromaždení kňazi svojho biskupa a vyznávača, dnes už blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka. Tentokrát zaznel pre prítomných hierarchov Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi: Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu, vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu, vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa a Mons. Mareka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy.
V druhej časti stretnutia zazneli tri referáty. O samotných prípravách stretnutia z 10. apríla 1968 a o jeho priebehu informoval otec Martin Mráz, o vzťahu medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi v 50. a 60. rokoch na území Košickej diecézy rozprával otec Peter Zubko a o konkrétnych udalostiach jarných a letných mesiacov roka 1968, ktoré zvýraznili Košice ako centrum obnovy Gréckokatolíckej cirkvi, informoval otec Michal Hospodár.
Po záverečnej diskusii, v ktorej zaznelo mnoho zaujímavých poznámok prítomných kňazov a laikov, sa všetci prítomní presunuli do Katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Chautur CSsR a všetkým prítomným sa prihovoril vladyka Ján Babjak. Vychádzajúc z prvého čítania zo  Skutkov apoštolov, zdôraznil, že ani Gréckokatolícka cirkev a jej biskupi, kňazi a laici nezapredali svoju vieru a nevymenili ju za ponúkané im materiálne dobrá. Na príkladoch niekoľkých kňazov, ktoré on sám zachytil v knihách Zostali verní, zdôraznil hrdinský odpor a poukázal na príkoria, ktoré museli mnohí znášať za vernosť Cirkvi. Táto vernosť priniesla svoje ovocie po roku 1968 a hlavne po roku 1989, keď sa Gréckokatolícka cirkev mohla začať slobodne rozvíjať. Hudobné vsuvky počas spomienkového stretnutia predniesol a následne svätú liturgiu spevom viedol Kňazský zbor Košickej eparchie.
TS KE informoval Martin Mráz.
 
Príspevok V Košiciach sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi zobrazený najskôr Hlavné správy.