Košice 26. apríla 2018 (HSP/TSKE/Foto:DKÚ)
 
V priestoroch košického eparchiálneho úradu Košickej eparchie sa 24. – 25. apríla uskutočnilo eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády.

V Košiciach sa uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a olympiády

Víťazi Biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 16. – 17. mája v Rožňave a družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach Biblickej súťaže, postupujú na metropolitné kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove 9. – 10. mája 2017.
 
Výsledné poradie družstiev Biblickej olympiády
I.kat. (5. – 9. roč. ZŠ)
1. ZŠ Bidovce
2. ZŠ M.R.Štefánika Trebišov
3. ZŠ Strážske Michalovce
4. CSŠ Sečovce
5. ZŠ Komenského Sobrance
6. ZŠ s MŠ Borša
 
II.kat. (Gym a SOŠ)
1. GTA Košice
2. Gymnázium Komenského Trebišov
 
Výsledné poradie družstiev Biblickej súťaže
B. kat. (1. – 2. roč. ZŠ):
1. Farnosť Zosnutia Presv.Bohorodičky Trebišov
2. ZŠ Vinné Michalovce
3. CSŠ Sečovce
4. CZŠ s MŠ sv. Gorazda – Košice Ťahanovce
5. Farnosť Bežovce, Sobrance
 
B. kat. (3. – 4. roč. ZŠ):
1. ZŠ Komenského Trebišov
2. CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
3. Farnosť Sobrance
4. ZŠ Vinné Michalovce
5. CSŠ Sečovce
6. ZŠ Gelnica
 
TS KE informovala Monika Girovská.
 
Príspevok V Košiciach sa uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a olympiády zobrazený najskôr Hlavné správy.