Košice 30. augusta 2018 (HSP/TSKE/Foto:Ján Maras)
 
Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta vystúpili s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, na vrch pri Kojšove, na ktorom stojí banský kríž. Cestou rozjímali nad zamysleniami krížovej cesty, ktoré vladyka orientoval na skutočnosť pravdy v dnešnom svete.

Vrch pri Kojšove, na ktorom stojí banský kríž

Vladyka pri tejto príležitosti prítomným pripomenul, že povolanie každého je ohlasovať pravdu „vhod, či nevhod”, ale aj upozornil na skutočnosť, že pravda sa u mnohých „nenosí“. Vysvetlil, že stále viac je potrebné si uvedomovať Ježišove slová: „poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,32). Podotkol, že aj dnes sa stínajú hlavy, keď nie doslovne, tak odstraňovaním ľudí, ktorí chcú verejne hovoriť pravdu v spoločnosti, kde sa viac “nosí” hriech a neprávosť.
Sv. liturgia za účasti kňazov a veriacich bola zakončená panychídou za zosnulých baníkov, po ktorej bolo myrovanie a spoločné agapé. Celá slávnosť pokračovala poobedňajším futbalovým zápasom, kedy si sily zmerali miestni Kojšovčania proti mužstvu zloženému z členov spoločenstva Skala na čele s vladykom. Deň sa zavŕšil večerným posedením pri tradičným kojšovských „gruľovníkoch“, ktoré pripravili miestni veriaci.
TSKE informoval Tomáš Labanič
 
Príspevok V Kojšove sa uskutočnila krížová cesta a liturgia za baníkov zobrazený najskôr Hlavné správy.