Bratislava 14. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
 
Poslanec NR SR Anton Hrnko (SNS) na sociálnej sieti Facebook vysvetli, o čo ide v súvislosti s kauzou okolo Slovenskej akadémie vied (SAV)

Na snímke Anton Hrnko

Hrnko v úvode píše, že podľa zákona č. 243/2017 Z. z. sa k 1. júlu 2018 sa mala SAV transformovať na Vedecko-výskumnú inštitúciu (VVI). Podľa jeho slov mali k tomuto dátumu do vlastníctva osobitných VVI prejsť aj majetky, ktoré dovtedy boli majetkom štátu. Ďalej uvádza, že akadémia mala k 31. máju 2018, teda pred registráciou urobiť podrobný súpis celého majetku, ktorý by sa mal stať majetkom VVI s obmedzením, že štát by mal integráciu na súpisný majetkom a len s jeho zvolením by ho mohli VVI odcudziť.
Keďže ako dodáva Hrnko túto literu akadémia nesplnila, preto nebola oprávnená prejsť na novú formu existencie. Akademikov ministerstvo školstva upozorňovalo na to, že bez súpisu majetku ich nezaregistruje. “Namiesto toho, aby SAV odstránila tento nedostatok, začala proti ministerke Lubyovej organizovať nátlakové akcie, avšak pani ministerka s výraznou podporou SNS zotrvala na tom, že transformácia sa môže uskutočniť len v zmysle zákona, nie mimo neho alebo proti nemu.”
Pre Hrnka je zarážajúce, že tí ktorí sa hlásia k “slušnému Slovensku” vrátane prezidenta Kisku namiesto toho, aby podporovali znenie zákona, tak tlačili ministerku do nezákonného postupu a tiež namiesto toho, aby brali na zodpovednosť tých, ktorí nenaplnili literu zákona, obviňovali Lubyovu a SNS, že chce ukradnúť majetok SAV a zničiť tak slovenskú vedu.
Hrnko dodáva, že pravda je úplne inde. “Prelomením prezidentovho veta v zákone o vysokých školách, sa obnovil právny stav SAV, aký bol pred začatím transformácie vrátane toho, že jednotlivé ústavy spravujú majetok štátu, tak ako aj predtým. Tranformovať sa tak budú musieť spôsobom, že všetok majetok štátu bude riadne zaregistrovaný, aby nemohlo dôjsť k jeho nezákonným presunom, respektíve k scudzeniu rôznymi fígľami, pri vynachádzaní ktorých sú naši privatizéri a postprivatizéri mimoriadne šikovní.”
Hrnko uvádza aj príklad: “taký Astronomický ústav SAV, momentálne v úpadku (aspoň podľa mojich informácií). Ale má lukratívny majetoček. Všetko, čo je vybudované na Lomníckom štíte až na jednú drobnosť, ktorá už je vo vlastníctve známej finančnej skupiny, patrí ústavu, resp. patrilo, keby časť nezákonne nepreviedol na iný ústav SAV. Nuž a tento ústav bez registrácie svojho majetku chcel prejsť transformáciou. Čo si myslíte, v koho rukách by skončili po konkurze zariadenia na Lomnickom štíte? A potom, koľko normálnych Slovákov by sa tam ešte dostalo? Nechám na slobodnú úvahu!”
Na záver poslanec upozorňuje, že teraz by mali vedci ukázať ako im záleží na svojej Alma mater a vyzýva ich aby zaregistrovali svoje ústavy tak, aby nevznikla pochybnosť o tom, či im ide o vedu alebo len o mamon. “Niektorým pri predchádzajúcom pokuse zjavne išlo o to druhé. Slovenská veda musí prinášať ovocie predsa nám všetkým!” dodáva.

 
Príspevok V koho rukách by skončili zariadenia na Lomnickom štíte? Koľko normálnych Slovákov by sa tam ešte dostalo? Hrnko vysvetľuje, o čo ide v kauze SAV zobrazený najskôr Hlavné správy.