Bratislava 19. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)

Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní naďalej pokračujú v trestnom konaní voči Olegovi T. K. v kauze vraždy exministra hospodárstva a bývalého predstaviteľa Slovenského plynárenského priemyslu Jána Duckého, ale prípad nie je stále po dlhých rokoch uzavretý.
Na snímke Ján Ducký

“Prevzaté trestné konanie na území Ukrajiny pokračuje, posledná odpoveď z Generálnej prokuratúry (GP) Ukrajiny prišla 11. februára minulého roku. Listom z 29. marca tohto roku odišla od nás urgencia na GP Ukrajiny a v kópii pre info aj Veľvyslanectvu SR v Kyjeve. Ukrajinská GP reagovala listom, ktorý bol dňa 10. júla 2017 odstúpen Okresnému súdu Bratislava I ako informácia o stále neskončenom trestnom konaní.
Upozorňujeme, že v tomto prípade nejde o inštitút vydania Olega T. na trestné konanie do SR, ale o inštitút odovzdania trestného konania na územie Ukrajiny podľa paragrafu 529 Trestného poriadku. To znamená, že príslušný slovenský súd sa vzdal jurisdikcie a odovzdal toto konanie na Ukrajinu s tým, že ukrajinská strana by mala informovať o jeho výsledku (v prípade ukončenia trestného konania právoplatným rozhodnutím),” uviedol pre TASR hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.
Oleg T. K. je už asi deväť rokov na Ukrajine. Slovenská strana celý prípad postúpila a spisový materiál zaslala ukrajinským justičným orgánom, keďže sa obžalovaný nedostavoval na pojednávania nižšieho bratislavského súdu.
Slovenské justičné orgány by mohli v zmysle paragrafu 529 odseku 5. Trestného poriadku pokračovať v trestnom stíhaní alebo nariadiť výkon trestu, ak by dožiadaný štát oznámil, že vo veci nebude konať, alebo dodatočne odvolal svoje rozhodnutie o prevzatí veci, alebo by oznámil, že v konaní nebude pokračovať.
GP Ukrajiny prevzala trestné konanie voči Olegovi T. K. koncom leta 2010. Príslušné justičné orgány však slovenskú stranu nemuseli konkrétne informovať, pretože išlo a ide o vnútroštátne trestné konanie Ukrajiny. Okresný súd Bratislava I začiatkom júla 2010 nechal úradne preložiť do ukrajinského jazyka potrebné listiny. Išlo o veľmi rozsiahly spisový materiál. Ministerstvo spravodlivosti SR predtým súhlasilo s podaním žiadosti o odovzdanie trestného konania vedeného na území SR proti Olegovi T. K. pre trestné činy vraždy a nedovoleného ozbrojovania.
Okresný súd Bratislava I začiatkom októbra 2008 odročil na neurčito hlavné pojednávanie s obžalovaným Olegom T. K. Súd vtedy prerušil trestné stíhanie. Na návrh prokuratúry navrhoval konanie proti ujdenému, keďže Oleg T. K. sa na pojednávania nedostavoval a jeho slovenský právny zástupca Andrej Lehoťan bol s ním len v sporadickom telefonickom kontakte. Na splnenie tejto podmienky sa musela najskôr využiť možnosť postúpenia trestnej veci orgánom štátu, v ktorom je obžalovaný.
Olega T. K. začiatkom leta 2007 slovenská prokuratúra opäť obžalovala z vraždy Duckého. Zastreleného ho našli 11. januára 1999 vo vchode panelového domu na Bajzovej ulici č. 12 v Bratislave. Bol zastrelený štyrmi strelami z pištole kalibru 7,65 mm. Oleg T. K. obvinenia viackrát poprel.