Juskova Voľa 21. decembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli oslavuje. Počas uplynulého víkendu (od 14. do 16. decembra 2018), kedy sa na mieste zároveň konal vianočný víkend archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka, si pripomenuli 10. výročie od jeho posviacky. Oslavy udalosti sa začali slávením archijerejskej svätej liturgie s prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ

Snímka z podujatia

Arcibiskup Babjak poďakoval všetkým zamestnancom centra a animátorom – dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o chod tohto centra. Špeciálne však vyjadril vďaku do dôchodku odchádzajúcej pani Anne Lipkošovej za jej dlhoročnú a obetavú prácu v GMC Bárka. Pri tejto príležitosti jej odovzdal Medailu bl. biskupa P. P. Gojdiča.
V závere svätej liturgie ešte animátori prečítali a slávnostne odovzdali vladykovi Jánovi List vďaky, ktorým sa mu poďakovali za jeho lásku a starostlivosť o mladých, ktorú im neustále prejavuje a to nemalým spôsobom. Po štedrej večeri Erich Eštvan a Viktória Žolnová v prezentácii priblížili prítomným pôsobenie GMC Bárka počas uplynulých desiatich rokov.
Večerný program, ktorý si pripravili animátori a účastníci AŠAD, hudobne sprevádzala kapela Onezim. V závere večera bola všetkým prítomným, hosťom, zamestnancom, animátorom i účastníkom AŠAD predstavená a venovaná brožúra GMC Bárka 10 rokov plavby s mladým
Vianočný víkend archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka bol spojený so školou učeníka a školou služby. V Škole učeníka bol lektorom Martin Tkáč. Účastníkom odhalil a priblížil Svätého Ducha, jeho dary, charizmy, prejavy a ovocie. V Škole služby lektor Milan Zaleha mladým hovoril o hnutiach, reholiach a spoločenstvách v Cirkvi. V kreatívnom odbore bola lektorkou víkendu Jana Demčáková, ktorá účastníkom predstavila poslanie hudobného animátora a priblížila službu speváka v Cirkvi.
TK KBS informoval Erich Eštvan
Príspevok V Juskovej Voli si pripomenuli 10. výročie od posviacky GMC Bárka zobrazený najskôr Hlavné správy.