Humenné 20. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR- Erika Ďurčová)
 
Humenský cintorín bol zdigitalizovaný. Zaradil sa tak k takmer tridsiatke cintorínov na Slovensku, ktoré majú hrobové miesta aj v digitálnej podobe. Na základe toho môžu príbuzní nájsť svojho zosnulého prostredníctvom vyhľadávača. Stačí zadať len základné údaje

Ilustračné foto

Ako agentúru SITA informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, v rámci digitalizácie cintorína bolo graficky spracovaných viac ako 5 800 existujúcich hrobových miest. Tie boli pracovníkmi Technických služieb mesta Humenné (TS) odfotografované z troch strán.
„Na základe toho bol vytvorený špeciálny program a webová stránka www.slovenskecintoriny.sk, ktorý fotografie spracoval a následne boli ku každému údaju doplnené informácie o zosnulom. Teda jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia, a tiež doba prenájmu hrobového miesta,“ uviedla Dochánová.
Program umožňuje nielen evidenciu hrobových miest a zosnulých, ale je možné vyhľadávať v ňom údaje podľa rôznych kategórií v časti zosnulých na digitálnej mape, napr. podľa mena zosnulého, dátumu úmrtia či typu hrobu. Spomínaný program tiež umožňuje tlačové výstupy zmlúv o prenájme hrobového miesta, dodatkov, výpovedí zo zmlúv, ako aj upomienok pre úhradu za hrobové miesto.
Na základe zákona GDPR o ochrane osobných údajov je aj tu možnosť zakázať zobrazovanie údajov o zosnulom. Na webovej stránke v sekcii Oznamy už čoskoro TS vytvoria pre verejnosť možnosť vyjadriť súhlas, alebo nesúhlas so zverejňovaním údajov o zosnulom. V prípade nových nájomcov hrobových miest, bude takáto možnosť už zakomponovaná priamo do nájomnej zmluvy.
„Momentálne je webový portál v skúšobnej prevádzke, preto ak by obyvatelia objavili chyby v údajoch o zosnulých, je potrebné bezodkladne informovať Technické služby, ktoré chybné alebo chýbajúce údaje okamžite opravia,“ dodala Dochánová.
V budúcnosti TS plánujú doplniť ku každému hrobovému miestu aj GPS súradnice a LED panel umiestnený na Dome smútku pre jednoduchšie vyhľadávanie zosnulých.
 
Príspevok V Humennom zdigitalizovali hrobové miesta na cintoríne zobrazený najskôr Hlavné správy.