Juskova Vola 28. februára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:GMC)
 
Počas jarných prázdnin sa v čase od 18. do 22. februára 2019 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil druhý ročník jarného tábora. O takmer 90 detí a mladých sa staral tím 14 animátorov a dobrovoľníkov na čele s Patrikom Palčom, Vladislavom Petríkom a Viktóriou Žolnovou

Účastníci jarného tábora

Nosná téma tábora bola: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1 Pt 1, 16). Účastníkom bol každý deň priblížený jeden z nasledujúcich svätcov: sv. Matka Tereza, sv. Ján Pavol II. a sv. Mária Goretti spolu s bl. Annou Kolesárovou. Deti a mladí na ich životoch objavovali to, čo tieto osoby robilo výnimočnými a svätými. Či už to bola pokora, radosť, odvaha, no v neposlednom rade ich neustále napojenie na Krista cez sviatosti či modlitbu. Zdôraznené bolo, že svätosť je pre všetkých a teda aj pre nich, hoci sú ešte mladí. Modlitby, katechézy a práce v skupinke boli doplnené rôznymi hrami, workshopmi či inými aktivitami, skrze ktoré deti a mladí zažívali radosť, objavovali svoje dary a talenty a rástli vo svätosti.
TK KBS informovala Viktória Žolnová

Príspevok V GMC Bárka v Juskovej Voli sa konal druhý ročník jarného tábora zobrazený najskôr Hlavné správy.