Bratislava 18. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:wikimedia)
 
V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) stále nie je jasné, kto ju povedie najbližších šesť rokov. Mandát generálneho biskupa Miloša Klátika uplynie po dvanástich rokoch ešte tento mesiac. V ECAV sa v lete a na jeseň konali dve kolá voľby. Prvé kolo napadlo na cirkevnom súde 22 evanjelických zborov. Podľa informácií agentúry SITA ešte väčší počet zborov napadne aj druhé kolo. Na voľbách sa zúčastnil najnižší počet voličov v histórii

Ilustračné foto

Podľa informácií agentúry SITA sa na druhom kole volieb zúčastnilo 16 545 evanjelikov. Vo voľbách bolo neplatných 1 428 hlasov. Z platných hlasov na generálneho biskupa ECAV získal Ivan Eľko 8 322 hlasov, čo je 50,3% a jeho protikandidát Marián Kaňuch 6 795 hlasov, čo predstavuje 41,07%. Evanjelici by sa mali zísť v piatok v Martine na synode, kde sa bude diskutovať o budúcnosti cirkvi. Synoda je najvyšším orgánom cirkvi. Na zasadnutí Synody by mali byť potvrdené výsledky volieb.
V ECAV je zároveň petícia za vypísanie nových volieb. Doteraz sa pod ňu podpísalo 6 000 evanjelikov. Za petíciou stoja bývalí generálni dozorcovia ECAV Ján Holčík a Pavel Delinga. “Výzva za konanie nových volieb Predsedníctva ECAV a dozorcu Východného dištriktu zaznamenala v evanjelickej verejnosti obrovský ohlas,” povedal dnes pre agentúru SITA Holčík. Petičiari sú znepokojení vážnymi pochybnosťami o legitimite volieb generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku, vyvolanými najmä neodôvodneným vyškrtnutím kandidátov Milana Krivdu, Imricha Lukáča a Jaroslava Mervarta z kandidátok. „Vyzývame kompetentné orgány ECAV, aby podnikli všetky kroky na zrušenie volieb a na vypísanie volieb nových. Odvolávame sa pritom aj na vyjadrenie Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku, ktorý svojím stanoviskom potvrdil, že dôvodom na vyradenie z kandidátky môže byť iba nesplnenie zákonnej podmienky kandidáta na volenú funkciu. Keďže vyradení kandidáti spĺňali všetky zákonné podmienky, bolo ich vyradenie protiústavné,“ uvádzajú Holčík a Delinga v úvode petície.
Dvojica zároveň vyzýva všetkých terajších kandidátov, aby sami rezignovali na svoju kandidatúru a otvorili tak cestu pre uskutočnenie nových volieb. „Je dôležité, aby kandidačné porady mohli nanovo zostaviť kandidačnú listinu so všetkými kandidátmi, ktorí spĺňajú zákonné podmienky kandidovania. Len transparentné voľby bez zákulisných hier vytvoria v našej cirkvi priestor pre obnovu dôvery a spoluprácu cirkvi,“ píše dvojica bývalých funkcionárov cirkvi s tým, že iba víťazi volieb uskutočnených podľa transparentných pravidiel budú mať rešpekt a legitimitu, ktorá je tak potrebná pre uskutočnenie nevyhnutných reforiem vo fungovaní cirkvi.
Evanjelici si v prvom kole volieb nezvolili nového generálneho biskupa. Druhé kolo volieb sa konalo v septembri. Vo voľbách na generálneho biskupa v prvom kole hlasovalo 18 704 voličov. Kandidát Ivan Eľko získal podporu 36,46 percenta (6 820 hlasov), Marián Kaňuch 27,71 percenta (5 183 hlasov), Katarína Hudáková 18,78 percenta (3 513 hlasov) a Sidonia Horňanová 12,31 percenta (2 302 hlasov). Keďže v prvom kole ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola postúpili Ivan Eľko a Marián Kaňuch.
Evanjelici si však zvolili hneď v prvom kole nového generálneho dozorcu cirkvi, ktorým sa má stať Ján Brozman. Vo voľbách na post generálneho dozorcu hlasovalo 18 667 voličov. Kandidát Ján Brozman získal podporu 61,57 percenta (11 493 hlasov). Keďže nemal vo voľbách protikandidáta, potreboval na zvolenie trojpätinovú väčšinu. Tieto voľby sú napadnuté na cirkevnom súde.
 
Príspevok V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania nie je jasné, kto ju povedie najbližších šesť rokov zobrazený najskôr Hlavné správy.