Brusel 1. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)

Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že od 1. júla začali v EÚ platiť nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť rýchlejšie a účinnejšie riešenie daňových sporov medzi členskými štátmi. Nová smernica zjednoduší situáciu a poskytne väčšiu daňovú istotu podnikom, ako aj jednotlivcom, ktorým dvojité zdanenie komplikuje život

Na snímke Pierre Moscovici

Cieľom nového systému je riešiť daňové spory pri odstraňovaní dvojitého zdanenia, ktoré môžu medzi členskými štátmi vzniknúť pri výklade a vykonávaní medzinárodných dohôd a dohovorov. V Únii je v súčasnosti okolo 2000 takýchto sporov, pričom 900 z nich trvá už viac ako dva roky.

Vďaka novému mechanizmu budú môcť podniky a občania skôr a účinnejšie vyriešiť spory súvisiace s daňovými zmluvami. Ide v prvom rade o spory súvisiace s dvojitým zdanením, ktoré pre podniky a jednotlivcov predstavujú jednu z hlavných prekážok podnikania, spôsobujú neistotu, zbytočné náklady a viažu likviditu. Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti upozornil, že spravodlivý a účinný daňový systém v EÚ by mal byť zárukou, že ten istý príjem nebude zdanený dvakrát v dvoch rôznych členských štátoch.

“Keď k tomu dôjde, problém by sa mal vyriešiť rýchlo a efektívne. Od dnešného dňa bude riešenie daňových sporov jednoduchšie, výrazne sa posilnia práva spoločností, najmä malých podnikov, a jednotlivcov, ktorým dvojité zdanenie spôsobuje problémy s peňažným tokom.” vysvetlil komisár v správe pre médiá. Podľa jeho slov sa spory okolo daňových záležitostí už nebudú ťahať celé roky, ale príslušné súdne orgány o nich rozhodnú v prijateľnej a predvídateľnej lehote.

K dvojitému zdaneniu dochádza, keď si dve alebo viaceré krajiny uplatňujú nárok na zdanenie rovnakého príjmu, výnosu alebo zisku spoločnosti či jednotlivca. Príčinou môže byť aj nesúlad medzi vnútroštátnymi pravidlami rôznych jurisdikcií alebo rozdielne výklady toho istého ustanovenia bilaterálnej daňovej zmluvy.

Nová smernica sa vzťahuje na sťažnosti predložené 1. júla 2019 a neskôr vo veci spornej otázky týkajúcej sa príjmu alebo kapitálu za daňový rok začínajúci 1. januára 2018 alebo neskôr. Príslušné orgány však môžu smernicu uplatňovať aj na žiadosti predložené pred uvedeným dňom alebo na skoršie daňové roky.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj