Košice 28. marca 2019 (HSP/TSKE/Foto:Gabriel Čverčko)
 
Vo farnosti Dvorianky sa 23. – 24. marca uskutočnila duchovná obnova pre členov Arcibratstva svätého ruženca a členov spolku Živého ruženca, ktorú viedol otec Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál michalovskej provincie redemptoristov

Duchovná obnova pre členov Arcibratstva svätého ruženca a členov spolku Živého ruženca

V sobotu po slávení zádušnej svätej liturgie nasledovala modlitba posvätného ruženca s odovzdaním putovnej ikony Klokočovskej Bohorodičky do farnosti Stankovce. Program Krížupoklonnej nedele začal modlitbou posväteného ruženca a pokračoval svätou liturgiou, pri ktorej otec Lukáš Vojčík, správca farnosti, posvätil kríže. V závere sa člen farskej rady poďakoval otcovi Metodovi za jeho duchovné slová.
TSKE informoval Gabriel Čverčko.
 
Príspevok V Dvoriankach sa konala duchovná obnova zobrazený najskôr Hlavné správy.