Bratislava 24. augusta 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Agrorezort v súčasnosti pripravuje vyhlášku, ktorá stanoví, ktoré druhy divožijúcich zvierat nebude možné použiť na verejné vystupovanie

Ilustračné foto

V cirkusoch na Slovensku už nebudú môcť vystupovať divožijúce zvieratá ako levy či slony. Tento zákaz zavádza novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá začne platiť od 1. septembra. Novela tiež zakazuje použiť zviera ako cenu v súťaži a pri výstave zvierat alebo použiť zviera v umeleckej produkcii či reklame bez získania výnimky od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). Výnimku nemožno povoliť na použitie niektorých zvierat v cirkuse alebo v obdobnom zariadení. Agrorezort v súčasnosti pripravuje vyhlášku, ktorá stanoví, ktoré druhy divožijúcich zvierat nebude možné použiť na verejné vystupovanie, pri ktorom by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie. Cirkusy so zvieratami budú môcť naďalej chodiť na Slovensko, pretože im to umožňuje spoločná legislatíva EÚ.
Ako uviedla vo vyhlásení organizácia Sloboda zvierat, novú legislatívu víta, mnohé však bude závisieť od znenia pripravovanej vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva. „Po šesťročnom spoločnom boji sme dostali do veterinárneho zákona zákaz výcviku a vystupovania zvierat v cirkusoch na Slovensku,“ vyhlásila koordinátorka kampane Slobody zvierat za zákaz zvierat v cirkusoch Silvia Čaňová. Ministerská vyhláška by podľa nej mala obsahovať druhy zvierat, ktorých výcvik a verejné vystupovanie bude u nás povolené alebo zakázané. Sloboda zvierat pritom navrhuje takzvaný pozitívny zoznam, teda vymenovanie povolených druhov zvierat, pričom všetky ostatné by boli zakázané. Musí zahŕňať aj podmienky, za akých budú môcť cirkusy na území Slovenska zvieratá držať, metodiku kontrol zo strany RVPS ako aj sankcie v prípade porušenia legislatívy.
„Sloboda zvierat navrhla ministerstvu pôdohospodárstva spoluprácu na vyhláške. Odmietli, pracovnú skupinu s mimovládnymi organizáciami vraj neplánujú,“ vyhlásila Čaňová. Dodala, že text bude Sloboda zvierat verejne pripomienkovať, pričom verejnosť vyzvala, aby sa k hromadnej pripomienke pripojila.
 
Príspevok V cirkusoch nebudú môcť vystupovať niektoré zvieratá, agrorezort ešte neurčil, ktoré zobrazený najskôr Hlavné správy.