Bratislava 19. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR–Jaroslav Novák)

Aktuálnym problémom v cestnej doprave je to, že nie je jasne určená dlhodobá stratégia a priority, na ktoré by mal byť nastavený finančný plán. Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký s tým, že výstavbu cestnej siete viac ovplyvňujú politici a málo odborníci

Ilustračné foto

„To sa odráža na výsledku. Priorita spred tridsiatich rokov – diaľnica spájajúca východ a západ Slovenska – je v nedohľadne. Druhým veľkým problémom sú neodborné a politické nominácie do vedení štátnych podnikov, ktoré siahajú až na výkonnú úroveň,“ uviedol Cenký pre agentúru SITA. Chýbajúca jasná koncepcia a stratégia dopravy podľa neho umožnila rapídny nárast osobných a nákladných automobilov na cestách.

Po skončení komunistickej diktatúry v roku 1989 sa podľa riaditeľa IDH skončili aj jasné vízie a stratégie štátu, čo sa odráža v nekoncepčnej výstavbe a neustálom menení priorít štátu počas štvorročných volebných cyklov. Expert tvrdí, že správa a údržba ciest v súčasnosti trpí na prílišnú rozdrobenosť a nedostatok odborníkov. Diaľnice a rýchlostné cesty sú v pôsobnosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., štátne cesty prvej triedy má na starosti Slovenská správa ciest a za krajské cesty druhej a tretej triedy zodpovedajú jednotlivé kraje cez správy a údržby ciest.

Hlavným rozdielom oproti obdobiu do roku 1989, ktorý by sa mal zmeniť, je podľa Cenkého to, že v súčasnosti sa nevyvodzuje trestno-právna zodpovednosť za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu. „Za socializmu boli vo vedení firiem nominovaní strane lojálni odborníci, ktorí sa pravidelne školili a dovzdelávali, ako rástli na rebríčku pozícií. Dnes odbornosť nehrá úlohu. Bohužiaľ, nemáme jasne stanovené plány a hodnotiace kritériá, na základe ktorých by sme vedeli hodnotiť úspechy firiem,“ upozornil Cenký. „Mám pocit, ako keby manažment firiem bol za socializmu nastavený na omnoho vyššej úrovni ako je tomu dnes,“ podotkol šéf IDH. Myslí si, že manažéri štátnych firiem by mali mať jasné hodnotiace kritériá a mali by byť odmeňovaní na základe ich plnení.

Postupne sa podľa odborníka ukazuje, že železnica je schopná plniť úlohu kľúčového dopravného módu, a to vzhľadom na nedostatok vodičov nákladných vozidiel a autobusov, či preplnené cesty. „Čo sa týka kvality, je pravdou, že za posledných tridsať rokov kvalita železníc stúpla. Čo sa týka údržby a opráv, tak sme na tom horšie. Efektivita práce je však pravdepodobne na vyššej úrovni, aj keď na železnici sú v tejto oblasti stále rezervy,“ poznamenal Cenký. Aj na železniciach podľa neho chýbajú odborníci. „Ľudia už nie sú ochotní byť lojálni firme, ktorú niekto tuneluje a neodborne riadi,“ dodal šéf IDH.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj