Prahe 8. novembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
 
Kritici Istanbulského dohovoru namietajú, že prijatie dokumentu Rady Európy spôsobí indoktrináciu detí vedúcu k rodovej neutralite a vzniku tretieho pohlavia. 

Ilustračné foto

Istanbulský dohovor je jedným z jedovatých chápadiel, ktorými sú štáty postupne zbavované samostatnosti a práva na vlastný zdravý rozum. Ide o zdanlivo nevinný text, ktorý však v sebe skrýva niekoľko nebezpečných zádrheľov najmä čo sa týka uchopenia pojmov ako gender, či rodové stereotypy.
Proti ratifikácii Istanbulského dohovoru sa na Slovensku organizovala občianska petícia, písali sa listy a výzvy, vrátane výzvy viac ako stovky slovenských občianskych organizácií, proti ratifikácii sa postavila cirkev a mnohí politici. Dôvodom tohto odporu nie je odmietanie boja proti násiliu, resp. proti násiliu na ženách, ale zachovanie tradičných rodinných hodnôt s uznávaním manželských zväzkov len medzi mužom a ženou. Podobné iniciatívy sa rozbehli aj v Českej republike, mnoho z z nich organizuje hnutie Tradiční česká rodina.
Tento týždeň dostal petičný výbor snemovne dve občianske petície týkajúce sa dohovoru. Mimovládka Amnesty International a Česká ženská lobby vo svojej petícii žiadajú, aby sa dohovor prijal. Druhú petíciu odovzdala Tradičná česká rodina, ktorá naopak žiada, aby sa od prijatia dohovoru odstúpilo. “Máme platné vlastné zákony,” tvrdia konzervatívci. Informoval o tom portál iDnes.cz.
Amnesty International v utorok odovzdalo petíciu pre prijatie Istanbulského dohovoru s približne 10 500 podpismi. V petícii apelujú na poslancov, aby Dohovor Rady Európy o boji proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu bezodkladne prijali.
“Každá tretia žena v EÚ má osobnú skúsenosť s fyzickým či sexuálnym násilím a každá piata sa stala obeťou nebezpečného prenasledovania, každá druhá žena bola vystavená niektorej z foriem sexuálneho obťažovania. Vyzývame parlament na bezodkladné prijatie dokumentu,” píše sa v sprievodnom liste k petícii. K petícii sa pridala aj Česká ženská lobby, ktorá dlhodobo usiluje o to, aby Česko dokument ratifikovalo.
Na druhej strane barikády sú konzervatívni aktivisti, ktorý prijatie dokumentu odmietajú. Podľa iniciátorky petície Ivany Schneiderovej má Česká republika v otázke prevencie a boja proti násiliu na ženách a domáceho násilia vlastné dostatočné zákonné prostriedky, ktoré sú v súlade s medzinárodnými zmluvami.
“Ľudské práva zaručuje Ústava spoločne s Chartou ľudských práv a slobôd. Dohovor je z týchto dôvodov zbytočný a diskriminuje prácu a činnosť existujúcich organizácií zaoberajúcich sa touto témou,” uviedla. “Zavádzanie do praxe by bolo veľmi finančne náročné, prostriedky môžeme v rámci našich možností využiť podľa našich zákonov. Dohovor k tomu nepotrebujeme,” dodala.
Podľa občianskej iniciatívy je Istanbulský dohovor priamym zásahom do školstva a vzdelávania mládeže. “Na základe tohto dohovoru majú byť deti poučované o, nestereotypných rodových rolách’, čo je snaha o indoktrináciu detí vedúcu k rodovej neutralite a vzniku akéhosi tretieho pohlavia,” argumentujú v petícii odmietajúcej ratifikáciu Istanbulského dohovoru.
Pod tú sa do utorka podpísalo 8 759 ľudí. Nie je však jedinou petíciou, ktorá vznikla a vystupuje proti Dohovoru Rady Európy. Cez dvanásť tisíc podpisov nazbieral pod svoju petíciu aj spolok Stredoeurópska inšpirácia, ktorému predsedá niekdajšia poslankyňa za TOP 09 Nina Nováková. “Cesta podozrievavosti, cesta triedneho delenia na mužov a ženy, cesta diskriminácia väčšiny, cesta neodpustiteľných zásahov do výchovy detí naozaj nie je spôsob, ako môže Európa v súčasných globálnych problémoch prežiť,” oznámila webu Lidovky.cz.
Ani podľa ministra spravodlivosti Jána Kněžínka (za ANO) by prijatie dohovoru nevyvolalo podstatné zmeny v českom práve, väčšina opatrení už v ňom je.
 
Pojem gender
Anglický výraz gender sa používa na rozlíšenie muža a ženy s odvolaním sa na spoločenské a kultúrne rozdiely, kým pojem sex (pohlavie) sa používa skôr v biologickej oblasti. Slovenčina takéto terminologické rozlíšenie nepozná, slovo gender preto pracovne prekladáme nepresným výrazom „rod“. Definícií slova gender je niekoľko, ale Istanbulský dohovor sa pri jeho definovaní nesiahol po konsenzuálnej definícii obsiahnutej v inom medzinárodnom dohovore a radšej sa inšpiroval kontroverznou definíciou, ktorá sa vyvinula v praxi inštitúcií OSN. Táto nedefinuje pojmy pohlavie a gender ako synonymá: „Na účel tohto dohovoru: pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.“
Čo to môže znamenať v praxi? Organizácia Výbor pre odstránenie diskriminácie žien pod úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (CEDAW) sa napríklad zaoberá aj údajnými nútenými kastráciami, ku ktorým má na Slovensku dochádzať, a to tak, že keď sa muž rozhodne zmeniť na ženu, pre oficiálne uznanie zmeny pohlavia sa vyžaduje znefunkčnenie jeho pohlavných orgánov. LGBT aktivisti sa usilujú dosiahnuť, aby bola možná zmena z muža na ženu a naopak aj bez zmien na pohlavných orgánoch a žiadajú Slovenskú republiku, aby uznávala za ženu aj človeka, ktorý je nepochybne mužského pohlavia. Dnešný právny stav, keď je pojem gender definovaný v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu prijateľným spôsobom, umožňuje Slovensku takéto požiadavky odmietnuť s odvolaním sa na fakt, že biologicky funkčný muž nemôže byť v Slovenskej republike považovaný za ženu. Prijatie Istanbulského dohovoru by predstavovalo v tomto smere zásadné riziko. Istanbulský dohovor totiž vylučuje možnosť jeho ratifikácie s výhradou k definícii pojmov. Ak túto definíciu nechceme mať ako súčasť nášho právneho poriadku, jediná možnosť ako to dosiahnuť je neratifikovať Istanbulský dohovor. Okrem toho, pojem „rod“ v našom právnom systéme už existuje a znamená niečo iné: pôvod. Ratifikáciou Istanbulského dohovoru by sa spôsobil aj takýto chaos a neistota v pojmoch.
Ďalším problémovým aspektom dohovoru sme sa venovali dávnejšie v tomto článku.
 
 
Príspevok V Česku zaevidovali dve petície ku Istanbulskému dohovoru. Feministky a Amnesty Internetional apelujú na jeho prijatie, Tradiční česká rodina je rázne proti zobrazený najskôr Hlavné správy.