Praha 14. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)
 
V roku 1918 českí a moravskí roľníci hospodárili na 5,1 milióna hektároch (ha), vlani dorábali produkty na 3,5 milióna ha. Úbytok ornej pôdy ešte nemusí znamenať menšiu úrodu. O tretinu sa napríklad znížila osevná plocha obilnín, ale ich úroda vzrástla. V roku 1920 bola 2,3 milióna ton, vlani 7,5 milióna ton. Informoval o tom Český štatistický úrad.

Ilustračné foto

V poľnohospodárstve je teraz výrazne menej pracovníkov. V roku 1948 sa živilo výrobou základných agrárnych produktov 1,3 milióna ľudí, väčšinou žien. V roku 2016 ich v ňom zostala len desatina. Ešte v roku 1971 malo české poľnohospodárstvo 684.000 pracovníkov.
Kým poľnohospodári postupne obrábali menej pôdy, dreva v lesoch pribúdalo. V súčasnosti je zalesnených 34 % plochy republiky. Pritom od roku 1990, okrem rokov 2006 a 2007, keď sa likvidovali škôdy spôsobené víchricou Kyrril, bol v lesoch vždy vyšší prírastok drevnej hmoty, než jej ťažba. V porovnaní s obdobím prvej republiky vzrástla hmota stromov v lesoch na dvojnásobok.
 
Príspevok V Česku sa za 100 rokov zmenšila obrábaná pôda takmer o tretinu zobrazený najskôr Hlavné správy.