Bukovce 23. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V dňoch 14. – 22. apríla 2018 sa vo farnosti Bukovce konali sväté misie. Uskutočnili sa po 20. rokoch. Viedli ich redemptoristi Jozef Jurčenko CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR.

Záber zo svätej misie

Sväté misie sa začali v sobotu slávnostným privítaním misionárov, po ktorom nasledovala svätá liturgia s misijnou kázňou pre všetkých veriacich z farnosti. Nedeľňajšia téma misijnej kázne znela: „Boh je láska“. Neskôr sa misionári spoločne s veriacimi z farnosti stretli v chráme pri slúžení večierne, po ktorej nasledovala procesia na cintorín. Tu sa všetci spoločne pomodlili panychídu za zomrelých.
V nasledujúcich dňoch sa pravidelne v dopoludňajších hodinách stretávali misionári s veriacimi v chráme pri modlitbe molebenu k blahoslaveným mučeníkom, nasledovala škola modlitby a postupne v jednotlivých dňoch program pokračoval stretnutím misionárov s deťmi materskej školy, žiakov základnej školy, návštevou chorých spojenou so sviatosťou zmierenia a pomazania chorých.
Hlavnými témami počas misijných dní boli: „Hriech, Viera a obrátenie, Smrť, Ježiš je Pán, Eucharistia, Matka Ustavičnej Pomoci a Modlitba“.
“Jedným z mnohých silných zážitkov počas misijného týždňa bola najmä veľmi dojímavá obnova manželských sľubov, sviatosť pomazania chorých, ale aj Krížová cesta s nesením misijného kríža po dedine. Posledným bodom svätých misií bolo poďakovanie otcom misionárom a posvätenie misijného kríža,” informovala Danka Vasiľová.
 

Príspevok V Bukovciach sa pod vedením pátrov redemptoristov konali sväté misie zobrazený najskôr Hlavné správy.