Bratislava, 19. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Riaditelia poľnohospodárskych platobných agentúr krajín EÚ v piatok na pôde Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) rokovali o príprave na Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020. Aj keď rokovania o nej ešte prebiehajú, agentúry sa už musia začať pripravovať na jej praktické dôsledky

Na snímke generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch

„Aj keď rokovania o Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 ešte nie sú definitívne ukončené, platobné agentúry sa musia už teraz pripravovať na jej implementáciu. Napriek tomu, že legislatívne návrhy sú prerokované, ostáva veľa otvorených otázok súvisiacich s ich realizáciou v praxi. Očakáva sa, že platobné agentúry budú plniť približne rovnaké úlohy, funkcia Európskej komisie sa však zmení smerom k presunu niektorých kompetencií na členské krajiny. Väčší dôraz tak bude kladený klásť na kontrolu výstupov,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.

Veľkou pomocou pre platobné agentúry bude očakávané využívanie nových technológií pre výkon kontrol. Slovensko je pritom jednou z krajín s najvyšším podielom vykonaných kontrol poľnohospodárskych podpôr v EÚ. „PPA už dlhodobo pracuje na elektronizácii systémov. Nové technológie na kontrolu na mieste si však vyžiadajú značné investície zo strany štátu do technológií i personálu, ktorý s nimi bude pracovať. Vykonať však vďaka tomu bude možné výrazne vyšší počet kontrol. Aj dnes sa už však máme čím pochváliť. Kolegom sme predstavili náš systém pre analýzu dát a reporting, ktorý patrí, vzhľadom na veľký počet kontrol, medzi špičku v EÚ,“ vysvetlil Juraj Kožuch.

Na rokovaní sa okrem riaditeľov platobných agentúr zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo. Rokovanie sa uskutočnilo v rámci takzvanej Learning network, ktorá je neformálnou platformou generálnych riaditeľov platobných agentúr prebieha výmena skúseností a informácií. V rámci EÚ pôsobí približne 40 poľnohospodárskych platobných agentúr, keďže väčšie štáty ich majú viacero.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj