Bratislava 11. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)

Úsmev ako dar usporiada medzinárodnú konferenciu, ktorá prinesie príklady efektívnych spôsobov práce s rodinou. Určená je pre profesionálov, ktorí pracujú s ohrozenými deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami

Ilustračné foto

Takisto sa jej môžu zúčastniť odborníci v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, terénnej a komunitnej sociálnej práce, ako aj z oblasti školstva, zdravotníctva, polície, justície, komunálnej práce či predstavitelia akademickej obce.

Podujatie Konferenčný model práce s rodinou – Využitie restoratívnych konferencii a rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu pri práci s dieťaťom – mladým človekom, jeho rodinou a komunitou sa uskutoční 9. októbra v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. septembra. Informuje o tom stránka neziskovej organizácie Úsmev ako dar.

Na stretnutiach platformy Európskej siete rodinných konferencií (FGC) sa stretávajú a vymieňajú si skúsenosti praktici – koordinátori/facilitátori rodinných konferencií, ktoré svojím zameraním a filozofiou patria pod restoratívne praktiky. “Na Slovensku ich pod supervíznym vedením Eigen Kracht Netherlands pri výkone odborných činností realizujeme ako Stretnutia rodinného kruhu (SRK). Hlavným prednášajúcim je Rob Van Pagée, člen predstavenstva Medzinárodného inštitútu pre restoratívne praktiky a člen predstavenstva Restoratívnej justície v Holandsku,” vysvetľuje na stránke Úsmev ako dar.

Konferencia sa koná v rámci medzinárodného mítingu Európskej siete praktikov využívajúcich pri svojej práci s rizikovými skupinami občanov model rodinných konferencií. Členom tejto európskej siete odborných inštitúcii je od roku 2009 aj akreditovaný Úsmev ako dar, ktorý implementuje tento unikátny model pri práci s ohrozenými deťmi a ich rodinami na Slovensku od roku 2007. Podujatie usporiada v spolupráci s Výskumno-vzdelávacím inštitútom prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórom riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny. Medzinárodnú konferenciu podporuje Magistrát hlavného mesta Bratislava.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj