Košice 15. mája 2018 (HSP/TS KE/Foto:Michal Paľovčík)
 
Veriaci z Belže a širšieho okolia si 13. mája pripomenuli dvestoročnicu svojho chrámu zasväteného sviatku Nanebovstúpenia Pána.

V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cirkvi

Pri tejto príležitosti do Belže zavítal aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, aby požehnal obnovený chrám a nové ikony vo svätyni chrámu, dielo ikonopisca Petra Komišáka. Spolu s vladykom Milanom koncelebroval duchovný správca farnosti otec Peter Paľovčík, ako aj kňazi, ktorí vo farnosti pôsobili v minulosti, a pozvaní hostia.
V homílii vladyka Milan vychádzal evanjelia, ktoré pojednáva nanebostúpení Ježiša, pričom vysvetlil, že cieľom ľudského života je nebo a tou správnou cestou k tomuto cieľu je práve Kristus. „Prajem všetkým, aby ho chceli nachádzať a blízkosťou s ním tu na zemi, sa pripravovali na večnú “blízkosť” v nebi, kde nám on sám išiel pripraviť miesto,“ zakončil vladyka.
V závere svätej liturgie správca farnosti spomenul na všetkých minulých a súčasných dobrodincov chrámu a tým žijúcim vladyka Milan odovzdal ďakovné listy. Zároveň bola predstavená krátka publikácia o dejinách farnosti a farskej cerkvi.
TS KE informoval Martin Mráz.
 
Príspevok V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cirkvi zobrazený najskôr Hlavné správy.