Banská Bystrica 21. februára 2019 (HSP/Foto: RCVK)
 
V Banskej Bystrici sa v dňoch 14.-15. februára konal II. ročník medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie pod názvom Ruská kultúra v súčasnom svete, ktorú zorganizovala Katedra slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici

Na snímke publikácie

Na otvorení vedeckého fóra prítomných organizátorov, účastníkov a hostí v mene RCVK pozdravila pani Tatiana Dronská.
Taktiež vystúpili zástupkyňa riaditeľky knižnice pani Oľga Doktorová, profesorka Univerzity Mateja Bela filologička Larisa Sugay a predsedníčka OZ Mladá Rossija Kristína Lettrichová-Dašková.
Zástupcovia Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave sa zúčastnili plenárneho zasadnutia i rokovaní v sekciách.

Na snímke otvorenie konferencie

Na konferenciu pricestovali vedci a odborníci z Ruska a Slovenska. Ruské vysoké školy zastupovali docentka Tulskej štátnej pedagogickej univerzity L. N. Tolského Taťjana Kolčevová a docentka Ruskej novej univerzity v Moskve Oľga Ivanovová. Prostredníctvom online telemostu sa podujatia zúčastnili aj filológovia a prekladatelia iných ruských vysokých škôl.
Práca v sekciách bola rozdelená na lingvistickú, kulturologickú a pedagogickú a bola venovaná problematike hodnotenia ruskej klasickej a súčasnej literatúry v celosvetovom kultúrnom priestore. O konferencii informovali slovenské médiá, konkrétne hlavný televízny kanál RTVS.

Na snímke účastníci

Zastupiteľstvo agentúry Rossotrudničestvo na Slovensku darovalo Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a Katedre slovanských jazykov Univerzity Mateja Bela študijnú, metodickú a umeleckú literatúru v ruskom jazyku.
 
 
Príspevok V Banskej Bystrici sa uskutočnil II. ročník medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie “Ruská kultúra v súčasnom svete” zobrazený najskôr Hlavné správy.