Devín 20. septembra 2018 (HSP/Foto:vydavateľstvo Diva)
 
Dňa 21. 9. 1918 o 18. 00 bude na Devíne, na sútoku Dunaja a Moravy, uvedenie novej Žiarislavovej knihy Na vrchárskom chodníku. Ide o knihu lyrizovanej prózy s CD so zhudobnenými veršami v podobe starších aj nových piesní, ktoré sú súčasťou deja beletristicky spracovanej reportáže z novolazníckeho prostredia.

Na snímke obálka knihy

Na vydanie knihy prebehla úspešná zbierka na Startlabe. Žiarislav sa presťahoval po pôsobení v Trnave a Bratislave na samotu do Veporských vrchov a práve z tohto prostredia je jeho 400 stranová kniha s maľbami a kresbami Igra Stromku. Uvedenie bude hudobne a výtvarne zaujímavé  s hrou skupiny Bytosti na prírodné nástroje, ako fujara, píšťaly, bubny doby, husle, čelo… s výtvarným zákulisím novolazníckeho typu (prístrešok z plátna, kotlík, koza…). Uvedenie bude v duchu obchôdzky na koledný spôsob (ozembuchy, ľudové masky,  tanec deda, veršované riekadlá, rapkáče…)
Hostia na súbore predstavení knihy slovenských mestách: Výtvarník Igro Stromka (výstava); hudobníci: Bytosti, Páni času, Andrej Budislav Jobus, Svätoslav Hamaliar, Erik Krajňák, Bohumer Levoslav, Desana a ďalší.
Tu je odkaz na stránku s pripravenou šnúrou predstavení knihy v 16-tich mestách Slovenska a Česka a na devínske uvedenie.
 
Anotácia knihy na Startlab.sk:
Na vrchárskom chodníku – Žiarislav
Príbeh človeka, ktorý sa rozhodol odísť z mesta a usadiť sa v prírode. Pustovníčenie na samote je prekladané osudmi zvierat a ľudí. Na pozadí príbehov, odvíjajúcich sa v súbežných dejoch, na rozhraní medzi samotou a spoločnosťou, telom a duchom, zjavujú sa úvahy i verše zhudobnené do piesní. Tie sú aj v knihe na priloženom CD…
Knihu Na vrchárskom chodníku písal Žiarislav po častiach. Začal ju písať nedlho po tom, čo sa po roku 2 000 usadil v Stolických vrchoch. Avšak scelil a dokončil ju oveľa neskôr.
 
O čom je táto kniha?
Je to príbeh o usadení sa v prírode po dlhých rokoch prežitých v meste. Spočiatku prebýval sám na dávno opustenej usadlosti. Postupne sa k nemu pridávajú zvieratá, ktorých osudy sú v knihe farbisto vykreslené. Akoby mimochodom sa v súbežných dejoch mihotajú ďalšie postavy, starousadlíci i novolazníci, blízki i vzdialení. Radosť, utrpenie, život a smrť, všetko je tu v čarovnom kole, tak, ako v samotnej prírode. Deje sa menia, ale podstata ostáva…
 
Ako kniha vyzerá
Kniha má 400 strán. Pôsobivými maľbami a kresbami ju ilustruje akademický maliar Igro Stromka, ktorý sa podobne, ako aj text knihy, pohybuje na pomedzí telesného a videného. Dielo je jedinečné aj tým, že vo vzhľadne upravenej, v poradí piatej knihe, bude priložený hudobný nosič s veršami v slovenskom koreňoslovnom jazyku, v podobe zasnených i ohnivých piesní, nasiaknutých slovenskou tradíciou i nespútaným pohľadom, ktoré sršia a sálajú v novej tvorivosti. Aj preto je zjavné, že na slovenskej umeleckej scéne očakávame to, čo tu ešte nebolo.
Súhrn:
·       Kniha obsahuje 400 strán pútavého čítania – príbehov plných živy, ducha a prírody.
·       Kniha je obohatená o hudobné CD – piesní s príbehom, ktoré vznikali v tej istej dobe, ako kniha.
·       Knihu dopĺňajú jedinečné maľby a kresby akademického maliara Igra Stromku.
·       Kniha, ktorú mnohí netrpezlivo očakávajú.
·       Cieľová čiastka je menej ako polovica celkových nákladov, v ktorých nie je zarátaná práca spisovateľa. Žiarislav na podporu svojej tvorbu nikdy nepoberal granty ani dotácie. Za najčistejší spôsob rozvoja kultúry považuje uvedomelú, dobrovoľnú podporu od jej vlastných priaznivcov a nadšencov.
 
Text na zadnej strane knihy:
Žiarislav – Na vrchárskom chodníku
400 strán pútavého čítania
s maľbami a kresbami Igra Stromku.
Na vloženom 80-minútovom hudobnom nosiči
27 piesní pisateľa, ktoré vznikali počas opisovaných dejov na hranici prírody a civilizácie.
Na pomedzí románu a reportáže vykreslený príbeh človeka, ktorý na prelome tisícročí opustil mestský život, aby – strmhlav a bez istenia – podstúpil dobrodružné hľadanie toho, po čom mnohí túžia, ale málokto sa do toho pustí. Pisateľ si nemusel vymýšľať, pretože práve takto strávil na lesnej samote, z ktorej sa už nevrátil, roky samotárskeho pustovníčenia, ale aj strhujúcich udalostí.
Spolu s hlavným hrdinom prežívame dobrodružstvá so zvieratami s  dušou – čuvačkou Borkou, ktorú dostal od očovského baču v krabici od topánok, s túlavým čuvačom Belom, čo mu trhal zvieratá, s huculským žrebcom Gorinom, s ktorým podnikal jazdy a púte, s kozou Divkou… Na stránkach, ktoré sa pred očami čitateľa menia na živé obrazy, sa mihajú aj osudy ľudí, ako napríklad príbehy mladej veterinárky Živany-bačovky, čo sa na usadlosti vyliečila, či tajomnej postavy kňažnej – Svetlušky, vystupujúcej raz ako bežný mestský človek, inokedy ako celkom iná bytosť pohybujúca sa v prostredí lesných duchovných dejov, na hranici bdelého života. Tá preniká pustovníkovi do srdca  a do snov, veď je to muž, ktorý preciťuje aj lásku. Čitateľ tu tiež narazí na rázovitého starousadlíka Dráča či na potulného inžiniera Pustoňa, ktorý sa znenazdajky zjaví s karavánou ľudí a kôz a somárom Bonifácom.
Na pozadí príbehov a dejov – tu v meravom tichu, inokedy v búrlivej víchrici duchovných zápasov – vynára sa útes postmodernej civilizácie, ktorý sa chvíľami javí ako vzdialený strašiak prírodnej rovnováhy, inokedy sa však mení na všadeprítomnú vyhňu konzumného myslenia, konania a plytvania. Pred týmto povrchným svetom sa ako na bájne lesné ostrovy slobody a čistoty utiekajú tí, čo sa s myšlienkou straty prírodného sveta nikdy nezmierili.
V knihe je CD Žiarislavových piesní
 
Údaje o knihe:
ISBN: 978-80-971550-4-9
400 strán, pevná väzba, plnofarebná
slovenský jazyk
Rok vydania: 2018
Vydalo: Vydavateľstvo Diva – Kokava nad Rimavicou
Redakciu informoval Vidimír Pallo – vydavateľstvo Diva
 
Príspevok Uvedenie Žiarislavovej knihy s hudbou Na vrchárskom chodníku zobrazený najskôr Hlavné správy.