Košice 24. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
V Košiciach sa 25. septembra 2018 uskutoční medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky – VII. ústavné dni“, ktorú  organizuje Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecká konferencia bude tematicky zameraná na otázky týkajúce sa činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v jeho treťom funkčnom období.

Ilustračné foto

Medzinárodná vedecká konferencia bude prebiehať v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky. Program konferencie bude rozdelený do troch blokov a počas neho vystúpia predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková, dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriela Dobrovičová, námestník primátora mesta Košice poverený výkonom funkcie primátora mesta Košice Martin Petruško, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Lenka Praženková, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková a sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmila Gajdošíková a Ladislav Orosz. Ďalej vystúpia aj odborníci z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulty práva a administrácie Gdanskej univerzity, Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Redakciu informovali z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 
Príspevok Ústavný súd SR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu SR – VII. ústavné dni zobrazený najskôr Hlavné správy.