Ústavný súd SR informuje, že odôvodnenie nálezu vo veci sp. zn. PL. ÚS 8/2017 týkajúcej sa tzv. “zmrazenia platov ústavných činiteľov” v roku 2017 je verejnosti k dispozícii na jeho webovom sídle

Košice 18. mája 2018 (HSP/TASR-František Iván)
 
Dňa 25. apríla 2018 bola na webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky  (ďalej aj „ústavný súd“) zverejnená tlačová informácia č. 29/2018. V bode 1 obsahovala informácie o rozhodnutí ústavného súdu vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2017 týkajúcej sa tzv. „zmrazenia platov ústavných činiteľov“ v roku 2017 v tomto rozsahu:

Ilustračné foto

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 25. apríla 2018 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2017 o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Jaromíra Čižnára na začatie konania o súlade zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, tak, že vyslovil:

 1. Ustanovenie § 29o ods. 1 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v časti slovného spojenia „predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu“; § 28e zákona č. 564/2001
  Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov; § 84f zákona č. 215/2004 Z. z.
  o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 186 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenie § 32 zákona č. 176/2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby
  so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 20 ods. 1 v spojení čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 2. Zastavuje konanie v časti týkajúcej sa ustanovenia § 140f zákona č. 400/2009 Z. z.
  o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

 
Keďže predmetné rozhodnutie – nález ústavného súdu je sledovaný širokou verejnosťou, médiami a problematika odmeňovania ústavných činiteľov, ktorej sa týka, je aktuálne predmetom diskusie prebiehajúcej v Národnej rade Slovenskej republiky, ústavný súd upozorňuje, že odôvodnenie tohto rozhodnutia je verejnosti k dispozícii na jeho webovom sídle: Rozhodnutie – Nález.
 
Odlišné stanoviská sudcov ústavného súdu Milana Ľalíka, Petra Brňáka a Lajosa Mészárosa sa aktuálne písomne vyhotovujú a budú verejnosti k dispozícii ihneď po ich vypracovaní.
Redakciu informovala Martina Ferencová, hovorkyňa Ústavného súdu SR, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 
Príspevok Ústavný súd SR informuje, že odôvodnenie nálezu vo veci sp. zn. PL. ÚS 8/2017 týkajúcej sa tzv. “zmrazenia platov ústavných činiteľov” v roku 2017 je verejnosti k dispozícii na jeho webovom sídle zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)