Košice 5. februára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
Plénum Ústavného súdu SR bude v stredu na verejnom pojednávaní rozhodovať o návrhu prezidenta Andreja Kisku, ktorý napadol Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, pretože sú podľa jeho právneho názoru v rozpore s Ústavou SR

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková

Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana odovzdáva predseda parlamentu na základe návrhu ústavnoprávneho výboru. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka udeľuje vláda, ktorej bude pomáhať komisia, pričom jej úlohou je posudzovať a nezávisle hodnotiť podnety na jej udelenie. Prezident Kiska podal na ústavný súd návrh na začatie konania o ústavnosti tohto zákona 22. januára 2018. Plénum najprv nevyhovelo námietke prezidenta o zaujatosti sudkyne spravodajkyne Jany Laššákovej. Prezidentov návrh prijalo na predbežnom prerokovaní na ďalšie konanie 4. apríla 2018 s tým, že nevyhovelo jeho návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých zákonov.
V argumentácii podania sa uvádza, že ústava jednoznačne stanovuje, že prezident udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocnil iný orgán. Žiaden iný ústavný orgán podľa navrhovateľa nemá ústavou zverenú právomoc udeľovať vyznamenania. Z výlučného oprávnenia prezidenta vyplýva, že „bez splnomocnenia prezidenta nie je možné, aby iný ústavný orgán Slovenskej republiky udeľoval vyznamenania, alebo im formálne a obsahovo rovnocenné ocenenia, za aké treba považovať aj štátne ceny. NR SR napriek jasnému zneniu ústavy prijala zákon o štátnych cenách a jeho prijatím neústavným spôsobom oslabila postavenie prezidenta pri udeľovaní vyznamenaní, pretože rozdelila ich udeľovanie, aj keď pod názvom „štátna cena“ medzi tri ústavné inštitúcie, hoci to ústava neumožňuje. Narušila tým ústavné postavenie prezidenta”.
Podľa navrhovateľa predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu zákona o štátnych cenách neodôvodnili, z akého dôvodu sa má prijať zákon, ktorý je nad rámec ústavných právomocí zákonodarného zboru, a tiež nie je jasné, aké dôvody viedli k zriadeniu štátnych cien ako paralelných štátnych vyznamenaní bez toho, aby ich zriadenie malo oporu v ústave alebo v zákone o vyznamenaniach.
Prezident Andrej Kiska navrhuje, aby ústavný súd po vykonaní potrebných procesných úkonov vydal nález, že Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka nie je v súlade s ústavou.
Príspevok Ústavný súd sa bude zaoberať štátnymi cenami J. M. Hurbana a Alexandra Dubčeka zobrazený najskôr Hlavné správy.