Košice 14. novembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
 
Niektoré ustanovenia Zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku sú v rozpore s viacerými článkami Ústavy SR. Rozhodlo o tom dnes plénum Ústavného súdu SR na neverejnom zasadaní. K výroku ÚS pripojili odlišné stanovisko sudcovia Ivetta Macejková, Milan Ľalík a Peter Brňák

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetta Macejková, vpravo sudca ÚS SR Sergej Kohut

Podľa rozhodnutia pléna ÚS poslancami napadnuté paragrafy o postupe pri prevode, zverejnení ponuky prevodu, overení a preukázaní podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku nie sú v súlade s ústavou. Ústavný súd zatiaľ nezverejnil zdôvodnenie svojho rozhodnutia.
Zákon z roku 2014, prijatý za ministra Ľubomíra Jahnátka, zmenil podmienky prevodu vlastníctva formou predaja či darovaním na Slovensku. Cieľom bolo zamedziť špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy.
S podaniami sa na ústavný súd v roku 2014 obrátili dve skupiny poslancov NR SR, ktorých návrhy ÚS predbežne prerokoval v septembri 2014, pričom ich prijal a spojil ich do jedného konania.
Skupina 40 poslancov NR SR v podaní konštatuje, že cieľom zákonodarcu bolo dosiahnuť ochranu poľnohospodárskej pôdy. Nástroj, ktorý si zákonodarca zvolil, resp. použil na dosiahnutie tohto účelu je výrazné zúženie okruhu osôb, na ktoré môže vlastník poľnohospodárskeho pozemku tento svoj pozemok previesť. Argumentujú, že celý zákon je založený na princípe obmedzovania základného práva vlastniť majetok a predstavuje podľa názoru navrhovateľov ako celok neprimeraný zásah do vlastníckeho práva. Podľa navrhovateľov takýto postup zákonodarcu je nezlučiteľný s princípmi právneho štátu a súčasne je v nesúlade s niektorými článkami Ústavy SR.
Skupina 33 poslancov NR SR v podaní namieta neprimeranosť zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Napadnutá právna úprava podľa navrhovateľov umožní, že k poľnohospodárskym pozemkom sa ľahko dostanú najmä väčšie poľnohospodárske firmy.
Argumentujú, že právna úprava protežuje jednu skupinu a diskriminuje inú skupinu vo väzbe na základné právo vlastniť majetok a základné právo podnikať. Formulujú názor, podľa ktorého nemôže byť zvýhodňovaný niekto preto, že je podnikateľ, dokonca podnikateľ v určitom konkrétnom sektore. Na základe toho považujú napadnuté ustanovenia za protiústavné.
 
Príspevok Ústavný súd: Niektoré ustanovenia Zákona o nadobúdaní vlastníctva pôdy sú v rozpore s ústavou zobrazený najskôr Hlavné správy.