Washington 25. mája 2018 (HSP/pravda.ru, srspol.sk /Foto:TASR/AP-Tamir Kalifa)
 
Americkí vojaci tvrdia, že rozpočet USA na obranu je porovnateľný s rozpočtom Ruska alebo Číny. Náčelník štábu pozemných vojsk USA generál Mark Milley vyhlásil, že zhodnotenie týchto ukazovateľov treba robiť s korekciou, že personál amerických ozbrojených síl je najlepšie platený na svete.

Na snímke americký generál Mark Milley

List Breaking Defence poznamenáva, že takýto prístup sa dá preveriť porovnateľnou analýzou skupín rozpočtov ministerstiev obrany. Napríklad, dá sa porovnať schopnosť štátov nakupovať zariadenia na medzinárodnom trhu.
Zdôrazňuje sa, že Rusko a Čína nakupujú väčšiu časť zariadení od vlastných dodávateľov, ktorým je možné platiť v národnej mene. Milley počas zasadnutia senátu poukazoval na to, že väčšina ruských a čínskych obranných spoločností patrí štátu alebo sú pod jeho prísnou kontrolou a ich produkcia je zvyčajne omnoho lacnejšia ako americké analógie.
Analytici Breaking Defence neobišli ani paritu kúpnej sily, vyvolanú rôznosťou cien v rozličných štátoch. Výsledkom toho vyšli úplne iné počty.
Milley tiež poznamenal, že z celkovej sumy treba odčítať odmeny, dávky a úľavy pre amerických vojakov, na ktoré sa spotrebúva približne 42 % vojenského rozpočtu USA.
Vychádza z toho, že porovnanie týchto ukazovateľov so súpermi už nevyzerá také presvedčivé. Podľa Milleyho „najväčšie náklady na personál sú rozhodujúcim elementom efektivity našej armády. No, možno, režimy, ktoré nie sú príliš štedré voči svojmu národu, stále môžu dosiahnuť nevyhnutný výsledok a stále im zostáva dostatok prostriedkov na nákup novej výzbroje.“
Ako už predtým informovala pravda.ru, v USA analytické centrum Rand uskutočnil prieskum, ktorý mal zistiť aké sú možnosti Ruska na prípad vojny?
Experti nenašli dôkazy na ruskú náladu bojovať a taktiež o pripravenosti ruskej armády na ozbrojený konflikt.
Napriek tomu im to nezabránilo dospieť k presvedčeniu, že reformy, ktoré znížili počty ruskej armády nijako neovplyvnili jej bojaschopnosť, čo vojakom umožňuje rýchlo železnicou presúvať zväzky na potrebné smery
V prieskume sa tiež uvádza, že Rusko má jednotky, ktoré sa opodstatnili vo vojenských konfliktoch. Príkladom môžu byť výsadkové vojská. Slabou stranou špecialisti nazvali kompletnosť niektorých ruských útvarov vojakmi základnej služby a vybavenosť zastaralou výzbrojou.
Príspevok USA vysvetľuje, prečo gigantický rozpočet Pentagonu mu neumožňuje získať prevahu nad Ruskom zobrazený najskôr Hlavné správy.