V Košiciach zadržala NAKA dve pracovníčky daňového úradu, ktoré údajne vyberali nadmerné odpočty DPH.