Bratislava 20. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
V júli 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,47 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2018 (5,43 %) vzrástla o 0,04 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne poklesla o 1,23 p. b. (v júli 2017 6,70 %).

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v júli 2018 dosiahol 150 268 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2018 (149 727 osôb), vzrástol o 541 osôb (o 0,36 %). Medziročne poklesol o 32 486 osôb, čo je o 17,78 % menej (v júli 2017 182 754 osôb).
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v júli 2018 6,60 %. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2018 (6,58 %) vzrástla o 0,02 p. b.. Medziročne poklesla o 1,31 p. b. (v júli 2017 7,91 %).
Stav celkového počtu UoZ v júli 2018 dosiahol 181 322 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2018 (181 447 osôb), poklesol o 152 osôb (o 0,07 %). Medziročne poklesol o 34 173 osôb, čo je o 15,86 % menej (v júli 2017 stav 215 495 osôb).
V júli 2018 bol v dvoch krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN), najvýraznejší pokles o 0,06 p. b. bol dosiahnutý v Košickom kraji. V piatich krajoch bol zaznamenaný nárast MEN (najvýraznejší nárast o 0,24 p. b. bol v Bratislavskom kraji). V Banskobystrickom kraji sa MEN nezmenila.
Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (9,07 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,47 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 7,50 % a Košický kraj s 8,82 %.
Na okresnej úrovni bol v júli 2018 v 27 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 45 okresoch bol zaznamenaný nárast MEN a v siedmich okresoch sa MEN nezmenila.
V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (17,32 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,09 %) dosiahol okres Galanta.
Ku koncu júla 2018 úrady práce evidovali 82 496 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 105 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 067 miest (podiel 25,54 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji 4 864 (podiel 5,90 %).
 
VPM z hľadiska ich štruktúry:
·  operátori a montéri strojov a zariadení – 37 079 miest (v Trnavskom kraji 11 265 miest)
·  kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 17 751 miest (v Bratislavskom kraji 4 054miest)
· pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 224 miest (v Bratislavskom kraji 2 810 miest)
Redakciu informoval Ing. Vladimír Straka – kancelária generálneho riaditeľa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Príspevok Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: Miera evidovanej nezamestnanosti v júli bola na úrovni 5,47 % zobrazený najskôr Hlavné správy.