Bratislava / Brusel 30. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto: pixabay)
 
Ak má EÚ ťažiť z rozvoja umelej inteligencie, tak musí stáť priamo v čele celého rozvoja. Čína a USA doň investujú miliardy eur ročne a my musíme pridať, aby sme skrátili ich výrazný náskok, píše sa v oznámení Európskej komisie (EK). Na tvorbe európskej pozície k umelej inteligencii sa podieľa aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorého zástupcovia 11. apríla 2018 v Bruseli podpísali Deklaráciu k podpore technologických riešení s využitím umelej inteligencie. Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu ÚPVII.

Ilustračné foto

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje národné iniciatívy v oblasti umelej inteligencie. “Vytvárame medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá vymedzí ambície Slovenska vo vývoji a využití umelej inteligencie. Zároveň iniciujeme spoluprácu s podnikateľskou sférou a akademickou obcou s cieľom vytvoriť národnú platformu, ktorá bude hnacou silou v postupnej digitálnej transformácii priemyslu a spoločnosti,” uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie ÚPVII Martina Slabejová.
Dodala, že výraznú časť aktivít sa musí orientovať na podporu rozvoja inovatívnych podnikov a prilákanie talentov zo zahraničia. “Európska komisia už teraz avizovala uvoľnenie 1,5 miliardy eur s potenciálom pákového efektu zo súkromných zdrojov až vo výške 20 miliárd eur. Vďaka týmto investíciám EÚ posilní svoju konkurencieschopnosť voči globálnym lídrom vo vývoji umelej inteligencie,” uzavrela Slabejová.
ÚPVII podčiarkol, že EK zverejnila oznámenie o príprave dlho očakávanej stratégie, ktorá bude reakciou na technologické výdobytky a pokrok v umelej inteligencii. Treba totiž predvídať jej dopady na inovácie, produktivitu a ekonomický rast.
Príchod umelej inteligencie okrem pozitívnych prvkov prináša aj obavy ohľadom zamestnanosti (pokročilá robotizácia nahradí pracovné miesta v priemysle), bezpečnosti a súkromia (zodpovednosť za zdravie a škodu ľudí v prípade autonómnych vozidiel) a z nedostatku transparentnosti, či aplikovania predpojatostí (nejasné algoritmy a sériové použitie diskriminačných stereotypov, ktoré môžu ďalej naštrbiť rozdiely v spoločnosti), píše sa podľa ÚPVII v oznámení.
ÚPVII zdôraznil, že iniciatíva k umelej inteligencii je súčasťou tzv. dátového balíka, zloženého zo zostávajúcich iniciatív revidovanej Stratégie o jednotnom digitálnom trhu, s ktorého postupným publikovaním EK začala v stredu 25. apríla.
Slovensko má podľa ÚPVII vlastný pozičný dokument k umelej inteligencii, ktorý vypracovalo spolu s Poľskom a neskôr sa k nemu pridali Česká Republika a Maďarsko. Zástupcovia ÚPVII ho predstavili 11. apríla na Digital Day II v Bruseli.
 
Príspevok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: Európa chce dobehnúť lídrov v umelej inteligencii zobrazený najskôr Hlavné správy.