Union ZP vyhlásila úrokovú amnestiu pre svojich dlžníkov

Bratislava 20. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)

Union zdravotná poisťovňa vyhlásila úrokovú amnestiu pre svojich dlžníkov na zdravotnom poistení. Najmenšia zdravotná poisťovňa na trhu má v súčasnosti vyše 55.000 dlžníkov, ich dlh je asi 68 miliónov eur.

Ilustračné foto

Ten, kto zaplatí dlžné poistné do konca mája, nebude musieť platiť ešte aj úroky z omeškania. “Úroková amnestia sa vzťahuje na všetkých dlžníkov s výnimkou tých, ktorí už majú svoje pohľadávky v exekučnom konaní. Výška dlhu nie je rozhodujúca,” uviedla Elena Májeková, riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Union ZP.

Pre využitie úrokovej amnestie môže poistenec navštíviť ktorékoľvek kontaktné miesto Union ZP alebo zaslať doklad o úhrade nedoplatku poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa v Bratislave, faxom na číslo: 02/53421106 alebo e-mailom na adresu: unionbezurokov@union.sk.

Úrokovú amnestiu pre dlžníkov vyhlásila na konci minulého roka aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Všeobecná zdravotná poisťovňa si neuplatňuje úrok z omeškania, ak klient uhradí nedoplatok, prípadne dohodne splátkový kalendár.

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.