Kyjev, 21. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)

Ukrajinský parlament schválil nový zákon „O vzdelaní“, ktorý pobúril asi polovicu obyvateľstva krajiny, ako aj mnohé, hlavne okolité štáty – Rusko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko 
Nový ukrajinský zákon „O vzdelaní“ ostro kritizujú viaceré štáty. Nepáči sa im základný princíp tohto zákona: „Ukrajinský jazyk alebo smrť“

Slovensko je zatiaľ ticho, aj keď aj nás sa tento zákon dotýka – minimálne našej málopočetnej národnostnej menšiny na západe Ukrajiny. Všetci oponenti svorne tvrdia, že nový ukrajinský zákon porušuje medzinárodné kritériá a etické normy a je porušením práv národnostných menšín. Najviac sa to týka ruskej menšiny a mnohí analytici prízvukujú, že tento zákon bol ušitý práve pre rusky hovoriacich občanov. Tento zákon fakticky zakazuje všetky ostatné jazyky, okrem ukrajinčiny.
Nový ukrajinský zákon stanovuje, že „jazykom vyučovacím (vo vzdelávacom procese) vo vzdelávacích inštitúciách je štátny jazyk, to jest  ukrajinský jazyk“. Na tom by nebolo nič zlé, veď aj v súčasnosti ukrajinčina je hlavný vyučovací jazyk na Ukrajine.
Avšak podľa nového zákona od budúceho školského roka deti budú mať možnosť učiť sa vo svojom materinskom jazyku iba v štátnych materských školách a na základných školách do 4.triedy. Od 5. triedy všetky predmety, všade, vo všetkých učebných zariadeniach, na všetkých úrovniach budú sa vyučovať iba v ukrajinčine. Školy národnostných menšín, kde sa v súčasnosti väčšina predmetov vyučuje v materskom jazyku, budú musieť prejsť výlučne na ukrajinčinu. To sa týka aj stredných a vysokých škôl.
Nová legislatíva znepokojila mnohé štáty susediace s Ukrajinou, predovšetkým Rusko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko. Novelu ukrajinského zákona o vzdelávaní označili všetky maďarské parlamentné strany za neprijateľnú. Ukrajinského prezidenta Petra Porošenka vyzvali, aby spornú právnu normu namierenú proti národnostným menšinám nepodpísal. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó si dokonca predvolal veľvyslanca Ukrajiny v Budapešti, aby ten vysvetlil všetky „detaily“ tejto novely.
Aj Rumunsko vyjadrilo svoje znepokojenie a oznámilo, že chce rokovať o tejto otázke. Ruské ministerstvo zahraničia vo svojom vyhlásení uviedlo, že legislatíva je nastavená tak, aby násilne zaviedla mono-etnický jazykový režim v mnohonárodnostnom štáte a domnieva sa, že to porušuje ukrajinskú ústavu a medzinárodné záväzky Kyjevu. Podčiarklo, že ukrajinské vedenie odmieta fakt, že jazyky menším budú v dôsledku nového zákona zanedbávané.
„Ruský jazyk sa používa na celej Ukrajine a je obzvlášť citlivou témou pre východné regióny, v ktorých je ruština materinským jazykom väčšiny obyvateľov. Pozorne sledujeme návrh nového zákona „O vzdelávaní“, ktorý stanovuje prísne kritéria pre používanie jazykov národnostných menšín s vyhliadkou na ich totálne odstránenie z vzdelávacieho systému krajiny do roku 2020. Aj keď sa v zákone nespomína ruský jazyk, je očividné, že hlavným cieľom súčasných ukrajinských zákonodarcov je maximálne obmedzenie záujmov miliónov rusky hovoriacich občanov Ukrajiny, násilné uplatnenie mono-etnického jazykového usporiadania v mnohonárodnom štáte,“ uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničia. .
„Považujeme tento krok za pokus „majdánskej“ moci o dosiahnutie totálnej ukrajinizácie vzdelávacieho priestoru krajiny, čo je priamo v rozpore s Ústavou Ukrajiny, ako aj akceptovanými Kyjevom medzinárodnými záväzkami v humanitárnej oblasti. Moskva v tomto hodnotení činností ukrajinských orgánov nie je osamotená. S tvrdou kritikou tohto zákona vystúpili zahraničnopolitické ustanovizne Maďarska, Poľska, Rumunska a  prezident Moldavska. Sme presvedčení o nutnosti a prospešnosti kolektívneho úsilia, a to aj v „rámci“ medzinárodných organizácií, za účelom oponovania politike vládnych orgánov na Ukrajine, ktoré porušujú všeobecne uznávané normy v oblasti ľudských práv,“ zdôrazňuje sa  vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničia.
Ako sa to často stáva, náš mainstream šikovne skresľuje situáciu a manipuluje verejnú mienku. Napríklad, za všetky drobné stojí článok vyprodukovaný agentúrou SITA, zverejnený, okrem iného, aj v SME. Vlastne zavádza už samotný titulok článku – „Rusko odmieta, aby bola ukrajinčina hlavným vyučovacím jazykom na Ukrajine“. Kde a kedy aspoň jeden ruský politik alebo odborník povedal, že Rusko odmieta, aby ukrajinčina bola hlavným vyučovacím jazykom na Ukrajine?..
Rusko odmieta, aby ukrajinčina bola jediným vyučovacím jazykom na Ukrajine. Hlavným jazykom ukrajinčina vždy je a bola od vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny pred 25 rokmi – a aj bude. Proti tomu nepovedal ani slovo ani jeden kompetentný v Rusku. Nik tam nenamieta, že ukrajinčina je a bola hlavným vyučovacím jazykom na Ukrajine, ale žiadajú iba, aby aj národnostné menšiny mohli aspoň čiastočne sa vzdelávať v rodnej reči – aspoň čiastočne. Poznajú v SITA alebo v SME rozdiel medzi slovami „hlavný“ a „jediný“?
Ukrajina sa vydala na cestu totálnej likvidácie jazykov a národných kultúr všetkých menšín, ktoré žijú na jej území. Vlastne ide po stopách pobaltských štátov, kde sa to praktizuje už dávnejšie a tam to pritvrdili ešte skôr. A samozrejme, v pobaltských štátoch nezastavujú a pokračujú ďalej v snahe vygumovať všetky iné národnosti, okrem tej hlavnej.
Pred pár dňami, napríklad, lotyšská vláda oznámila, že od budúceho školského roka budú skúšky na školách pre etnické menšiny povinné iba v štátnom, lotyšskom jazyku. Až dosiaľ si žiaci, končiaci deviaty a dvanásty ročník na školách pre etnické menšiny, mohli zvoliť jazyk, v ktorom absolvujú skúšky, napríklad, ruštinu alebo lotyštinu. Odteraz už nemusia „špekulovať“: bude to lotyština – a basta…
Od budúceho školského roka budú skúšky vykonávané iba v lotyšskom jazyku, pričom výnimku budú tvoriť iba skúšky z cudzích jazykov. Ministerstvo školstva to vysvetlilo tým, že mieni pripraviť študentov na úspešnú integráciu na trhu práce a zabezpečiť ovládanie štátneho jazyka pre efektívne štúdium…
Etnicky Rusi v Lotyšsku tvoria 26 percent, ale pomaly nebudú mať žiadnu možnosť aspoň čiastočne sa vzdelávať v materinskej reči.  Lotyšská vláda sa usiluje o to, aby lotyština bola jediným vyučovacím jazykom na všetkých štátnych školách vrátane škôl pre etnické menšiny. Ukrajina nasleduje presne rovnaký scenár…
Eugen Rusnák