Bratislava 25. marca 2017 (HSP/Foto: TASR – Štefan Puškáš)

 

Slovenský ústav v Ríme, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Únia slovenských spisovateľov a umelcov žijúcich mimo územia Slovenska a občianske združenie Libri Historiae usporiadali v budove Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v stredu 22. marca 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému “Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre”

Ilustračné foto

Vedecké podujatie sa konalo pri príležitosti dvoch okrúhlych výročí univerzitného profesora PhDr. Henricha Bartka, význačného slovenského jazykovedca a nezabudnuteľného kodifikátora spisovnej slovenčiny, spoluzakladateľa a mnohoročného redaktora prvého slovenského jazykovedného časopisu Slovenská reč, neúnavného bojovníka za plnohodnotné práva slovenského jazyka v prvej Česko-slovenskej republike, obetavého popularizátora poznatkov o slovenčine, zapáleného organizátora kultúrneho života a pohotového publicistu.

Na vedeckej konferencii vystúpiili s referátmi poprední slovenskí jazykovedci (o. i. Ján Kačala, Renáta Hlavatá, Július Lomenčík, Martina Kopecká, Ján Kralčák, Jaromír Krško, Jozef Pallay, Ivor Ripka), historici (Róbert Letz, Jana Žumarová, Mária Grófová, Ľubomír Ďurina, Jozef Rydlo) a predstavitelia kultúrnej obce, v ktorých osvetlili mnohostranné pôsobenie Henricha Bartka v slovenskej jazykovede a kultúre a poukázali na jeho jedinečný vklad do formovania spisovnej slovenčiny, jazykovej kultúry aj kultúrnopolitickej situácie na Slovensku v 2. tretine 20. storočia.

Z vedeckého podujatia organizátori vydajú jubilejnú reprezentatívnu publikáciu zahŕňajúcu tematicky jednotný súbor štúdií venovaných osobnosti a dielu tohto významného predstaviteľa slovenskej jazykovedy a kultúry v 20. storočí, ako aj výber z jeho celoživotného diela.

 

Konferencia sa uskutočnila .

Príspevok Účastníci konferencie si pripomenuli osobnosť slovenského jazykovedca zobrazený najskôr Hlavné správy.