Dajte už tie ruky preč z Európskej únie a nechajte ju občanom. Na zdravíčko z pálenkou prezident Juncker.