Trenčín/Prievidza 5. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)
 
Viac ako 80 projektových zámerov, ktoré by mali napomôcť ekonomickému prerodu hornej Nitry po útlme ťažby uhlia, doručili zainteresované subjekty Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK). Ten ako garant zbieral zámery od samospráv či podnikateľov od polovice marca do konca apríla, informovala Lenka Kukučková z Úradu TSK. 

Na snímke predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška

Medzi predkladateľmi mali zastúpenie podnikateľské subjekty, miestne samosprávy, mimovládne organizácie aj samotný samosprávny kraj. Na proces zberu zámerov v najbližších dvoch mesiacoch nadviaže verejné vyhodnotenie projektov, vrátane diskusie s ich predkladateľmi. “Cieľom je vybrať nosné projekty, ktoré sa stanú prioritou pre vypracovanie Akčného plánu transformácie. Hľadať budeme aj možné zdroje financovania ostatných projektov,” vysvetlila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.
Paralelne s výberom prioritných projektov je v procese prípravy aj samotný Akčný plán transformácie regiónu hornej Nitry. K predloženým zámerom ešte pribudnú projekty jednotlivých ministerstiev, a to rezortu dopravy, hospodárstva, školstva, práce a životného prostredia.
S procesom transformácie úzko súvisí aj otázka dobudovania cestnej infraštruktúry. “V prvom rade je to rýchlostná cesta R2 a prepojenie Považia s hornou Nitrou smerom do Žiaru nad Hronom a tiež cesta R8. Dôležitú úlohu zohrávajú aj železnice, vďaka ktorým by bolo možné za pomoci malých investícií prepojiť Prievidzu s Trenčínom a Nitrou,” spomenul predseda TSK Jaroslav Baška (Smer-SD).
S predloženými projektovými zámermi sa oboznámia aj členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, a to 14. mája na pôde Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
 
Príspevok TSK doručili viac ako 80 projektov, ktoré majú napomôcť prerodu hornej Nitry zobrazený najskôr Hlavné správy.