Košice 8. apríla 2017 (HSP/Foto: TASR – František Iván)

V Košiciach aktuálne prebieha súťaž o privatizáciu strategického podniku. Vedenie mesta chce totiž v odpadovej spoločnosti KOSIT predať svojich 29 akcií. Mestu by tak zostal podiel len 5-percentný podiel. Trojica poslancov však v tomto prípade upozorňuje na mnohé skutočnosti, ktoré považujú pre mesto za nevýhodné.

Na snímke vozový park spoločnosti KOSIT, a. s.
FOTO TASR – František Iván

Spoločnosť KOSIT pred niekoľkými dňami informovala verejnosť, že predaj akcií mesta Košice v spoločnosti naštartoval strategický plán na roky 2016 – 2021, pričom spoločnosť sa naň pripravovala už od zmeny akcionára v roku 2014.

„Investície boli potrebné po zistení vád technológie na spaľovni a jej skutočného stavu. Celkový objem investícií na obdobie 5 rokov bol stanovený vo výške 51 mil. eur.,“ vyhlásil KOSIT.  S uvedenou sumou sa nestotožňuje nezávislý poslanec Jaroslav Poláček, ktorý nám uviedol, že stanovená suma na odstránenie vád na spaľovni je podľa neho nezmyselne predražená.

KOSIT tiež informoval, že komerčné banky požiadali pri financovaní balíka projektov o participáciu aj akcionárov. Preto sa spoločnosť obrátila so žiadosťou o vyjadrenie ohľadom poskytnutia zdrojov na oboch akcionárov. „Majoritný akcionár Wood Waste Management s návrhom súhlasil a nebolo jeho zámerom iniciovať zmenu akcionárskej štruktúry, keďže spoluprácu s mestom Košice stále považuje za korektnú a konštruktívnu. Mesto Košice po zvážení požiadavky spoločnosti KOSIT však rozhodlo o vyhlásení verejnej súťaže na predaj svojho podielu.“

Mesto Košice bolo informované listom zo dňa 10. 11. 2016, že majoritný akcionár ponúka mestu sumu vo výške 4,089 mil. eur za 29 akcií KOSIT-u, ktoré by boli odkúpené samotnou spoločnosťou. „Ponuku 4,098 mil. eur považujeme za primeranú aj s ohľadom na to, že bola vyššia ako vypracovaný znalecký posudok. Výsledná cena o pol milióna vyššia je pre nás prekvapením. Skôr než podnikneme ďalšie kroky, budeme musieť zvážiť výšku ceny a motívy záujmu AVE SR Východ o podiel v spoločnosti KOSIT. Až na základe týchto úvah využijeme, alebo nevyužijeme naše predkupné právo,” uviedol Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva spoločnosti KOSIT a predseda predstavenstva Wood & Company.

Trojica poslancov Jaroslav Poláček, Rastislav Trnka a Marcel Gibóda si však vôbec nemyslia, že ponuka majoritného akcionára bola primeraná. Vo svojej protikorupčnej výzve totiž uvádzajú, že primátor Košíc Richard Raši svojimi obštrukciami odradil minimálne jedného záujemcu, ktorý bol ochotný predložiť výhodnejšiu ponuku vo výške o takmer milión Eur.

„Ak by ste vážený pán primátor nehájili „podivné záujmy“ a mali by ste seriózny záujem o predaj podielu mesta čo najvýhodnejšie, tak by súťaž mala medzinárodné parametre s možnosťou v tomto podniku vykonať audit „due dilligence“, čo by sa odrazilo aj na omnoho výhodnejšej výslednej kúpnej cene. Sme presvedčení, že cena za podiel mesta by sa blížila k sume 10 mil. Euro, ktorú odhadli aj v odbornej poradenskej spoločnosti, zaoberajúcej sa takýmito predajmi na európskej úrovni,” uvádzajú ďalej poslanci vo svojej výzve.

Výhodná cena?

„V súčasnosti má mesto Košice so spoločnosťou KOSIT uzatvorenú zmluvu, ktorá garantuje stabilitu cien do roku 2021. Ak mesto Košice zníži svoj podiel, nebude to mať vplyv na stabilitu cenovej úrovne, nakoľko zmluva sa v súvislosti s prevodom podielu meniť nebude. Po uplynutí platnosti tejto zmluvy nebude zohrávať výška podielu mesta Košice vplyv na novú podobu spolupráce, nakoľko tá sa bez ohľadu na výšku spomínaného podielu bude riadiť zákonom o verejnom obstarávaní a nikde nie je garantované, že KOSIT bude zabezpečovať odpadové hospodárstvo pre Košice aj v budúcnosti,“ uvádza tiež KOSIT vo svojom stanovisku.

„Majoritný akcionár Wood Waste Management, ako aj spoločnosť KOSIT deklarovali, že v prípade, že sa stanú vlastníkmi predmetných akcií, budú garantovať mestu Košice stabilitu cien po prevode podielu na dlhšie obdobie ako je tomu v súčasnosti. Tento záväzok však nie je možné plne garantovať v prípade, že do spoločnosti vstúpi akcionár s odlišným motívmi,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Marián Christenko.

Napriek uvedeným tvrdeniam KOSIT-u trojica poslancov si stoji za svojim prvotným vyjadreniami a aj naďalej tvrdí, že Košičania platia neprimerane vysoké platby za spracovanie odpadu.

Poláček, Trnka a Gibóda namietali, že vedenie mesta Košice neznížilo platby KOSIT-u o jeden milión eur ročne za triedený zber, ktorý v zmysle nového zákona preplácajú výrobcova výrobkov. Upozornili Rašiho na dodatok k zmluve medzi mestom Košice a KOSIT, a.s., kedy podľa ich slov mal znížiť jednotkovú cenu za likvidáciu odpadu spálením. Upozornili tiež na skutočnosť, že spoločnosť KOSIT ponúka iným mestám „akciové ceny“ za svoje služby, ktoré sú aktuálne až o 20% nižšie.

Trojica poslancov tiež tvrdí, že zástupcovia mesta Košice – Ján Jakubov, Martin Petruško a Juraj Slafkovský -boli v orgánoch spoločnosti KOSIT nečinní. „Ich úlohou je strážiť peniaze nás Košičanov. Nerobia tak, neinformujú obyvateľov ani poslancov mesta o svojej práci a ukrývajú závažné informácie v podobe zápisníc a dokumentov. Tieto, nám zástupcom obyvateľov odmietate vydať i Vy. Týmto svojim konaním napomáhate spoločnosti KOSIT generovať vyšší zisk na úkor menšinového akcionára (Mesto Košice), ktoré ako jeho štatutár máte zastupovať a chrániť. Toto konanie rovnako považujeme za dôkaz, že opäť chránite záujmy iného – súkromného akcionára, vlastniaceho aj parkovaciu spoločnosť EEI, s.r.o..,“ uvádzajú poslanci v protikorupčnej výzve adresovanej primátorovi Košíc.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzvali poslanci Poláček, Trnka a Gibóda primátora Rašiho, aby sa zbavil svojho korupčného tieňa a zastavil privatizáciu spoločnosti, ktorá je pre Košice strategickou.