Trnava 3. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Trnavský samosprávny kraj aj mesto Trnava si objednali vypracovanie projektových dokumentácií pre plánované kreatívne centrum v Trnave. Fakulta architektúry STU v Bratislave má kraju dodať projekt zásadnej prestavby budovy na Trhovej ulici, Trnava si zasa objednala v súkromnej spoločnosti dokumentáciu na obnovu budovy na Hlavnej 17. Samosprávy za oba projekty zaplatia viac ako 200 tisíc eur. Na kreatívne centrum bude župa prostredníctvom ministerstva kultúry žiadať nenávratný príspevok približne 19 miliónov eur z eurofondov

Ilustračné foto

Kreatívne centrum plánuje Trnavský samosprávny kraj zriadiť    v oboch objektoch v centre Trnavy, ktoré susedia, aj keď sú na rôznych uliciach. Budovy vlastní mesto, samosprávnemu kraju ich prenajme za symbolické nájomné. Župa a mesto Trnava spolupracujú, žiadateľom o eurofondy však môže byť len jeden subjekt. „Na základe dohody s mestom Trnava bude týmto žiadateľom Trnavský samosprávny kraj,“ vysvetlil riaditeľ odboru stratégií Trnavského samosprávneho kraja Miroslav Knap. Ku kolízii projektových dokumentácií podľa neho nepríde. „Dokumentácia musí spĺňať všetky podmienky a požiadavky platnej legislatívy pre oblasť stavebníctva, podmienky vyhlásenej výzvy Integrovaného operačného programu, požiadavky univerzálneho navrhovania a zohľadnenia účelu, na ktorý budú priestory využité,“ dodal pre agentúru SITA Knap.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo začiatkom júla výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. K dispozícii má na tieto účely takmer 88 miliónov eur. Peniaze z tejto výzvy je možné použiť aj na rekonštrukciu a modernizáciu budov pre potreby kreatívnych centier.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu záujemcovia o budovanie kreatívnych centier predkladať do 30. októbra. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja okrem schválenia podania žiadosti súhlasilo aj so spolufinancovaním až do výšky 947 tisíc eur.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj