Výsledky štúdie japonských vedcov ukázali, že ľudia konzumujúci menej soli navštevujú toaletu zriedkavejšie.