Salzburg 20. apríla 2018 (HSP/KAP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)
 
Rakúsky teológ Thomas Ruster z Dortmundu bránil pasáže o diablovi v novom pápežovom dokumente „Gaudete et exsultate“, ktoré niektorí považujú za rušivé a vysvetľuje ich úmysel. „František sa v apoštolskej exhortácii zaoberá konkrétne tými zvykmi, ktoré zvádzajú na zlé – to je najlepší opis pre skĺznutie smerom k Zlému,“ ako uvádza Ruster v interview pre Kooperačnú redakciu katolíckych novín.

Na snímke pápež František

„Knieža zla si možno predstaviť ako tvorcu systémových nátlakov: Zlo vystupuje proti nám ako nátlak robiť veci, ktoré sú zlé a ktorým sotva vieme uniknúť, ale mali by sme. Tento obraz moci Zlého možno veľmi dobre preniesť na systémy ako tie v doprave: Chceme byť všetci mobilní a robíme veci, ktoré škodia našim deťom, nášmu životnému prostrediu, zvieratám a nám samým. Ale nie všetci, ktorí jazdia autom, alebo letia lietadlom, sú zlí ľudia. Neviditeľný nátlak systému je v podstate mocou Zlého. A pretože sme na to zvyknutí, už proti zlu nevystupujeme a pripúšťame, aby veci boli také, aké sú. Expandujeme ďalej v hospodárstve, vnášame stále viac mobility do nášho života, alebo zostávame v osobných vzťahoch, v mnohých nanútených veciach. Jednoducho nevidíme, že by to mohlo byť aj inak. Zvyk, naše zmierenie sa s vecami, ktoré raz sú, aké sú – to je najsilnejšia zbraň Zlého.“
„Pritom nám pápež nechce naháňať strach. Nie, ale chce ukázať, aká silná je moc Zlého. Súčasne stále znova výslovne hovorí, že sa tejto moci nemusíme báť, pretože v Kristovi je už prekonaná a my ju v sile Ducha tiež môžeme stále znova prekonávať. František hovorí, že je to len pokušenie robiť tieto veci a že diabol v postave pokušiteľa „nie je nijakou anonymnou mocou“, ale môže byť prekonaný. Evanjeliá rozprávajú o tom, ako „Ježiš pokušiteľa premohol na púšti“. „To je ohnisko kresťanského rozprávania o zosobnenom diablovi, takto sme to už dlho nepočuli v kresťanskom hlásaní viery.“
Pápež František chce upozorniť na nebezpečie, na pokušenie a moc Zlého. Nachádza veľmi jasné slová, keď hovorí, že v živote „nejde iba o boj proti svetu a svetskej mentalite, ktorá klame, omračuje a necháva nás byť priemernými“, ani o „zápas s vlastnou slabosťou a vlastnými neduhmi ako lenivosť, rozkoš, závisť, alebo žiarlivosť“, ale „je to trvalý boj proti diablovi, ktorý je kniežaťom zla“. František tým chce kresťanstvo „znova priviesť k rozlišovaniu Boha a diabla, čo sa trochu stratilo z nášho pohľadu“. Chce objasniť, že „nemôžeme jednoducho len tak prežívať ďalej bez toho, aby sme si všímali nebezpečia a moc, ktorú zlo má.“
Avšak zlo „nie je anti-princíp k dobru“, ako zdôraznil teológ a uviedol:
„Od Boha prichádza iba dobro, on stvoril diabla ako dobrého, ale je tu slobodná vôľa, ktorá sa môže rozhodnúť aj proti Bohu. Ľudia nie sú takí zlí, akými sa zdajú byť, ak ich diabol zvedie.“ Problém sa nesmie vidieť moralizujúco, ale na tej úrovni, kam ho stavia pápež: „Na úrovni mocností, ktoré zápasia o človeka.“ V každom speve Sanctus na omši hovoríme: ‘Pán Boh všetkých svetov’. To je pre mňa ústredná výpoveď, že tieto svety a mocnosti, ktoré zdanlivo majú svet v moci, sú podriadené Bohu a prekonané vo viere.“
 
Príspevok Teológ: Výpoveď pápeža o diablovi nechce nahnať strach zobrazený najskôr Hlavné správy.