Mladá ruská spoločnosť „elektroservis“ vymyslela novú technológiu – autonómny tritiový zdroj elektrického prúdu „etak“, ktorý je schopný v rôznych systémoch a zariadeniach fungovať vyše 10 rokov.

Zlepšovatelia zdôrazňujú, že nová technológia umožňuje zabezpečiť autonómnu prácu zariadenia aj pri mimoriadne nízkych teplotách do mínus 60 °C. Základom technológie je trítium, ktorého čas polorozpadu trvá 12 rokov, a radiačne-stimulujúce zdroje svetla so širokým spektrom na základe vysokoefektívnych radioluminoforov.

Spoločnosť tvrdí, že nový zdroj je zatiaľ predurčený na napájanie čidiel, systémov zhromažďovania a šírenia informácií, sledovania a vyhľadávania, geolokáciu a tiež pre špeciálne rádiomajáky a RFID-značiek.

Testy už potvrdili bezporuchovosť a autonómnosť „ETAK“ pri mimoriadne nízkych teplotách, pri vysokej vlažnosti a kolísaní napätia. Dôležité je to, že použitie novej ruskej trítiovej batérie si nevyžaduje špeciálne podmienky a licencie. Okrem toho, porušenie jej celistvosti alebo korpusu nevplýva na bezpečnosť práce s ňou a na práceschopnosť batérie.

Spoločnosť si okrem toho úspešne odskúšala výkon zdroja. Základný trítiový element „ETAK“ dáva výkon 1 mikroWatt pri napätí 1 Volt. Na výkon vplýva aj forma, geometria a materiál korpusu batérie.

zdroj: nazorobcana.sk