Bratislava 8. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Michal Svítok)
 
Štvrtkové zasadnutie výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá malo na programe aj správu o činnosti Tlačovej agentúry SR. Odzneli tam zaujímavé veci. Prinášame Vám prepis časti diskusie, v ktorej poslanci kládli generálnemu riaditeľovi TASR Vladimírovi Puchalovi otázky týkajúce sa agentúry Sputnik, s ktorou pred časom TASR nadviazala spoluprácu, ale po politickom nátlaku slniečkarov ju hneď aj musela zrušiť

Na snímke riaditeľ TASR Vladimír Puchala

Nezávislý poslanec Národnej rady SR Peter Marček: „Neuvažuje agentúra TASR o obnovení zmluvy s agentúrou Sputnik? A vie pán generálny riaditeľ s kým všetkým Sputnik vo svete spolupracuje?“
Generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala: „My sa snažíme, aby sme mali informácie overované vždy aspoň z dvoch zdrojov, hlavne keď ide o závažné fakty. Overovanie zdrojov je všeobecný žurnalistický problém. Pokiaľ ide o agentúru Sputnik, my s ňou neplánujeme uzatvoriť zmluvu, a ani to nepotrebujeme.
Ja som pripravoval prezentáciu o agentúre Sputnik ešte v minulosti a úplne detailne som si vtedy naštudoval ich agendu so všetkými nuansami, ktoré sú tam nezvyčajné a možno neštandardné. Je to agentúra, s ktorou pracuje aj AP, aj Reuters a iné médiá, ale pracujú spravidla na princípe, že ak nie je dostupná informácia z iného zdroja, vtedy použijú aj túto, ale vždy to verifikujú aj inými informáciami.
My máme spoluprácu s agentúrou TASS. Myslím si, že je to spolupráca, ktorá je dostatočne efektívna, je to kredibilná, zabehnutá agentúra. V niektorých kontextoch je treba vždy všetky informácie overovať. Ak pracujete s internetovými zdrojmi na Ukrajine, kde sa dejú rôzne veci, tak vždy treba vedieť o aký zdroj ide, ako dlho je na trhu, kto ho vlastní a aké informácie chce prinášať.
Čiže to, že nemáme zmluvu s agentúrou Sputnik, nepokladám za problém, ktorý by nás limitoval pri prinášaní dostatku objektívnych informácií. Nevylučujem, že môžeme prísť o niektoré informácie, ktoré má Sputnik prvý, ale nakoniec, TASS takisto poskytuje dosť informácií a treba povedať veľmi jasne, že Sputnik je zaťažený istou ideológiou, ktorá nie je kompatibilná s našimi normami spravodajstva.“
Poslanec Miroslav Číž (Smer-SD): „Levi Strauss povedal, že civilizácia začala byť civilizáciou vtedy, keď začal platiť princíp, že musí byť vypočutá aj druhá strana. Prežil som veľkú časť môjho aktívneho života za totality, keď som videl ten jednostranný prístup, a jedna z vecí, prečo som chcel demokraciu, bola tá, aby už tieto veci neboli. Postoj, že pravdepodobne Sputnik je propagandistický, zrejme naznačuje, že ostatné agentúry nie sú.
Tento názor sa u nás na Slovensku dosť často bez mihnutia oka prezentuje, ale ja mám doma desať kníh o mediálnom prostredí, ktoré som kúpil v Artfóre, od renomovaných profesorov z fakúlt v rôznych krajinách, a z nich rovných desať je zásadne kritických voči súčasnému stavu médií v celom svete. Americkí autori kritizujú stav v Amerike, britskí hovoria, že to je niečo obludné, čo sa u nich deje s médiami vlastnenými nielen Murdochom, a takto by sme mohli pokračovať. Ale na Slovensku sa dozvieme, že jedna jediná je propagandistická, a to je Sputnik.
No áno, pripusťme že je, ale je naša demokracia taká slabá, že tejto jednej agentúry sa demonštratívne nemôžeme ani dotknúť, že náš demokratický étos to neznesie? Ja rozumiem vášmu postoju, pán generálny riaditeľ, pretože je mi jasné, že otvárať tento problém v tejto spoločnosti, to sa nedá, lebo hneď tu bude ideologická štvanica.
Presne to robili tí najjednoduchší ľudia aj za totality, prznili celý náš život tým, že neustále hľadali niekde nepriateľov, zakazovali a obmedzovali, lebo veď ten náš názor je jediný správny. Kam sa stráca náš vzťah k demokracii, že vlastne ani nemá kto a kde povedať toto, čo hovorím ja tu a teraz? Ja si veľmi dobre pamätám ten cirkus, zažíval som to tu na tomto výbore celý ten čas od roku 2013, keď sa vtedajší riaditeľ pokúšal tu obhajovať, že tu je nový informačný zdroj z krajiny, ktorá je najväčšia na svete a je významnou svetovou veľmocou. My ich pohľad na veci nepotrebujeme? Zvlášť v situácii, keď vidíme, čo sa vo svete deje a vojna nám klope na dvere?“
Marček: „Čoho sa tu bojíme? Keď pán generálny riaditeľ povedal, že so Sputnikom pracujú aj iné agentúry a keď nemajú inú informáciu, použijú aj tú od Sputniku, tak prečo by sme to tak nemohli robiť aj my?“
Puchala: „Ja sa nechcem k tomu vracať, lebo to môžeme analyzovať celé hodiny, ale ešte raz zopakujem: dôležité je to, aby sme na našom trhu prinášali dostatok informácií pre slobodné utváranie názorov, to znamená, celé spektrum relevantných postojov, ktoré sú v danej chvíli dostupné. Nazdávam sa, že túto úlohu plníme, keďže máme rusky hovoriacu oblasť dostatočne pokrytú a spektrum tých informácií na našom trhu existuje. My nič nezatajujeme.
Ak chcete spolupracovať zmluvne s partnerom, tak musíte byť presvedčení, tak ako je to u iných agentúr, že nepríde k tomu, že vám medzi desiatimi overenými, férovými informáciami nepríde jedna, ktorá nemusí byť celkom kompatibilná s našimi spravodajskými hodnotami. Sme v tomto veľmi opatrní a ak tvrdím, že nie je potrebné mať zmluvu s agentúrou Sputnik, keďže máme túto oblasť dostatočne zabezpečenú, to neznamená, že vytvárame len model sveta, ktorí stojí len na jednej nohe. My sa snažíme o balans aj v danom segmente, ale Sputnik nie je podmienkou k tomu, aby sme boli vyváženou agentúrou.“
Marček: „Napríklad v Čechách so Sputnikom spolupracujú.“
Puchala: „Spolupracuje s nimi kadekto na celom svete, ja len hovorím, že my nepotrebujeme zmluvu so Sputnikom na to, aby bol dostatok informácií z daného segmentu. Reuters tiež nemá zmluvu so Sputnikom, ani CNN, ani ČTK. Odoberajú príležitostne informácie, ktoré sú nevyhnutné, na základe vlastného spravodajského uváženia.
Musím povedať ešte jednu vec: my sa cítime, a sme súčasťou Európskej únie a agentúra koná a bude konať v intenciách hodnôt Európskej únie. To je aj hodnota plurality, ale je tam aj zmienka európskych inštitúcií o tom, že sú niektoré informácie, ktoré penetrujú na náš trh, ktoré nie sú celkom spravodajsky korektné a je potrebné k nim pristupovať mimoriadne opatrne.“
 
Toľko teda záznam rozhovoru poslancov s generálnym riaditeľom TASR Vladimírom Puchalom na tému agentúry Sputnik. Pripomeňme, že zmluvu s touto ruskou agentúrou podpísala TASR začiatkom roka 2017, ale veľmi rýchlo ju po nátlaku zrušila. TASR podľa vlastného vyjadrenia využíva na tvorbu zahraničného servisu približne 45 agentúr, z nich 80 percent zdrojov pochádza z americkej AP, rakúskej APA, nemeckej DPA, francúzskej AFP a medzinárodnej Reuters. Generálny riaditeľ však tvrdí, že nevytvárajú model sveta, ktorí stojí len na jednej nohe. Ako sa vyjadril, oni iba „opatrne pristupujú“ k informáciám, ktoré „nie sú celkom kompatibilné s ich spravodajskými hodnotami“…
Len mi nejde do hlavy, načo TASR používa toľko tých západných agentúr: nestačila by jedna z tých veľkých, veď tá by krásne celý Západ spravodajsky pokryla, či nie? Alebo sú azda tie západné agentúry o toľko horšie ako agentúra TASS, ktorá sama bez problému pokryje celý Východ?
Ivan Lehotský
 
Príspevok TASR odmieta spoluprácu s ruskou agentúrou, vraj pre nekompatibilné hodnoty. Zato 80 percent správ berie zo západnej centrály zobrazený najskôr Hlavné správy.