Finančnú náhradu za výrub drevín budú môcť obce použiť aj na iné účely ako doteraz

Čítať viac