Bratislava 5. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra, sú dôležité. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora, ktorý by si želal čo najvyššiu volebnú účasť.
Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora

“Osobne sa budem tešiť čo najvyššej volebnej účasti, nakoľko samosprávne kraje majú dôležité kompetencie, či už v sociálnej sfére a zdravotníctve, ale aj v oblasti stredného školstva, kultúry, v správe ciest a regionálnom rozvoji,” uviedol.
Pripomína, že mestá a obce pripravujú voľby organizačne aj technicky. “Mestá a obce organizačne a technicky zabezpečujú všetky typy volieb a celoštátnych referend. Preto očakávam, že naše doterajšie skúsenosti prispejú k bezproblémovému a dôstojnému hlasovaniu voličov,” doplnil.
Aj mesiac pred krajskými voľbami má podľa Sýkoru starosta a obec niekoľko dôležitých úloh. “Starosta obce musí najneskôr do 6. októbra vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie a do 10. októbra musí zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie,” vymenoval.
Do 10. októbra musí obec doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti a tiež uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja spôsobom v mieste obvyklým.
Obce sú tiež povinné v priebehu tohto mesiaca zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na elektronické spracovanie zápisníc okrskových volebných komisií a zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií.
Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.