Bratislava 15. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová nesúhlasí s tvrdením riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach plk. JUDr. Juraja Leška, podľa ktorého mal najvyšší súd označiť postup polície v kauze “Gelnica” za správny.
Na snímke predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová

Pokiaľ to pán riaditeľ uviedol, na tlačovej besede dňa 13.2.2018, jeho konštatovanie nemá podklad v rozhodnutí najvyššieho súdu, ktorý rozsudkom z 30. novembra 2017 sp. zn. 5 Asan/3/2017 rozsudok Krajského súdu v Košiciach zmenil tak, že rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, Krajského dopravného inšpektorátu č. KRPZ – KE – KD – 95/2015 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
“Ak by tvrdenie pána riaditeľa krajského riaditeľstva bolo pravdivé, najvyšší súd by nemal dôvod na zrušenie spomínaného, vyššie uvedeného, rozhodnutia KR PZ v Košiciach a vracať mu vec na ďalšie konanie,” tvrdí predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová.
Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí, okrem iného, krajskému riaditeľstvu jasne naznačil, že od pokuty by bolo možné aj upustiť so zreteľom na skutočnosť, že pani, ktorá spôsobila 50 eurovú škodu, spolupracovala s policajnými orgánmi, sama vyvinula značnú aktivitu za účelom identifikovania majiteľa poškodeného vozidla a bola ochotná vzniknutú škodu uhradiť. V tejto súvislosti najvyšší súd uviedol, že hoci konanie žalobkyne formálne napĺňa skutkovú podstatu priestupku, treba mať na zreteli i jeho materiálnu stránku ako aj fakt, či takéto konanie zo strany žalobkyne bolo spoločensky nebezpečné. Najvyšší súd dospel k záveru, že vzhľadom na postoj žalobkyne po vzniku škodovej udalosti, by nebolo správne trvať na jej sankčnom postihu.
“Treba tiež zdôrazniť, že správne orgány sú v ďalšom konaní viazané právnym názorom súdu, čo sa v danom prípade evidentne nestalo,” konštatuje predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová.